Piła. Rozpoznanie operacyjne obiektu Ceva Logistics Poland

W dniach 14-16.06.2021 r. strażacy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP nr 1 oraz nr 2 w Pile dokonali rozpoznania operacyjnego magazynu wysokiego składowania firmy Ceva Logistics Sp. z o.o.

Obiekt ten znajduje się na terenie zamkniętym zakładu Signify Poland przy ul. Kossaka w Pile. Podczas rozpoznania zapoznano się z zakładem, jego specyfiką pracy oraz rozmieszczeniem poszczególnych instalacji. Rozpoznano również zakład pod kątem substancji oraz urządzeń mogących stwarzać zagrożenie. Sprawdzono także możliwości ustawienia pojazdów pożarniczych oraz zapewnienia  zaopatrzenia wodnego pod kątem hipotetycznych działań ratowniczo-gaśniczych.

KP PSP w Pile
Opracowanie: mł. kpt. Maciej Kowalski
Zdjęcia: mł. ogn. Paweł Kłodziński

rozpoznanie_operacyjne_obiektu1_01

rozpoznanie_operacyjne_obiektu1_04 rozpoznanie_operacyjne_obiektu1_02 rozpoznanie_operacyjne_obiektu1_03