Piła. Rusza program kastracji/sterylizacji i znakowania psów i kotów

rusza_program_kastracji

29 marca 2021 r. rusza „Program dofinansowania do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania psów i kotów należących do mieszkańców gminy Piła”, który finansowany będzie z budżetu miasta.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia bezdomności psów i kotów, co w efekcie końcowym zminimalizuje liczbę zwierząt trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego. Natomiast chipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miasta Piły do 15 listopada 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu miasta Piły na rok 2021.

Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia i weryfikowane jest na podstawie ewidencji prowadzonej przez tut. Urząd. Właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może tylko raz w roku kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania do ww. zabiegów maksymalnie do dwóch zwierząt.

Właściciel może uzyskać dofinansowanie kosztów na:

•    zabiegi kastracji/sterylizacji/elektronicznego znakowania psów i kotów w wysokości do 50% poniesionych kosztów zabiegu, ale nie więcej niż 250 zł na jedno zwierzę domowe w przypadku sterylizacji lub kastracji oraz 30 zł w przypadku elektronicznego znakowania zwierząt.

Z usługi można skorzystać w jednym z gabinetów weterynaryjnych, z którym tut. Urząd podpisał umowę:

1.    Przychodnia Weterynaryjna „Dona” ul. Kryniczna 1A , 64-920 Piła,

2.    Przychodna Weterynaryjna „Animals” ul. Śniadeckich 94, 64-920 Piła,

3.    Przychodnia Weterynaryjna „REX” ul. Czarnkowska 16, 64-920 Piła,

4.    Przychodnia Weterynaryjna „SPECVET” ul. Kazimierza Wielkiego 17/lok U1, 64-920 Piła,

5.    Przychodnia Weterynaryjna „Zwierzak” ul. Łowiecka 12C, 64-920 Piła,

6.    Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt „Medwetar” ul. Żeromskiego 105, 64-920 Piła,

7.    Gabinet Weterynaryjny Jarosław Matuszewski, ul. Lutycka 61, 64-920 Piła

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z dofinansowania do zabiegu sterylizacji lub kastracji?

Wypełnić wniosek pn. „WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZABIEGU STERYLIZACJI / KASTRACJI / ELEKTRONICZNEGO ZNAKOWANIA* PSA / KOTA* W ROKU 2021”.

Dostarczyć ww. wniosek do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły, parter, pok. 7A (w czasie pandemii miejscem składania wniosków jest skrzynka podawcza znajdująca się przed Urzędem Miasta Piły)

Po zweryfikowaniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu zostanie wydane skierowanie upoważniające wnioskodawcę do dokonania zabiegu. Skierowanie jest ważne miesiąc czasu, co oznacza, że w tym czasie należy dokonać zabiegu.

W gabinecie weterynaryjnym koszt zabiegu zostanie pomniejszony o 50% jego wartości.

Wniosek oraz dodatkowe informacje znajdziecie tu: https://bit.ly/3cWqRIR

UM Piły