Piła. Ruszyły inwestycje przy ul. Tartacznej, Spacerowej i na Cmentarzu Komunalnym

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje o kilku ważnych inwestycjach, które się rozpoczęły przy ul. Tartacznej, ul. Spacerowej i na pilskim Cmentarzu Komunalnym. Remontu też doczeka  się nawierzchnia drogi na Kalinie.

Ulica Tartaczna jest jedną z ulic, która wkrótce doczeka się nowej nawierzchni. Oprócz nawierzchni z kostki brukowej zlokalizowane zostaną miejsce postojowe, chodnik, lampy oświetlenia. Roboty te już zostały poprzedzone ułożeniem instalacji odwodnienia drogowego. Wartość robót: ponad 630 000,00 zł.

Natomiast przy ulicy Spacerowej pojawią się nowe miejsca postojowe. Wartość tego zadania: blisko 125 000,00 zł.

– Celem zwiększenia dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się przy ul. Spacerowej wykonano w sąsiedztwie budynku nowe miejsca postojowe oraz nową nawierzchnię chodnika. Postój został ograniczony do 30 min, co ma umożliwić zwiększenie liczby osób korzystających z postoju. Przedsięwzięcie to jest elementem szerszego i wieloletniego zadania polegającego na modernizacji infrastruktury pieszej i jej towarzyszącej naszego miasta – informuje Zarząd Dróg i Zieleni w Pile.

Także na Cmentarzu komunalnym przy ul. Motylewskiej, w sąsiedztwie domu przedpogrzebowego pojawią się nowe alejki z nowymi miejscami postojowymi. By nie tworzyć dodatkowych utrudnień dla odwiedzających cmentarz we Wszystkich Świętych prace te na ten czas zostaną przerwane. Wartość robót: ponad 315 000,00 zł.

Znajdująca się na obrzeżach naszego miasta i obecnie mocno zdegradowana część ulicy Kalina wkrótce będzie miała nową nawierzchnię. Możliwym to będzie dzięki umowie zawartej z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Kaczory, dotyczącej remontu najbardziej zniszczonego ok. 100-metrowego odcinka. Wysokość zadeklarowanych przez LP środków to 50 000 złotych. Gmina Piła zapewni pozostałą część dofinansowania oraz przeprowadzi całość inwestycji. Realizacja planowana jest w listopadzie.

(SE)

pila_ruszyly001

pila_ruszyly002 pila_ruszyly003 pila_ruszyly004 pila_ruszyly005 pila_ruszyly006 pila_ruszyly007 pila_ruszyly008 pila_ruszyly009 pila_ruszyly010