PIŁA. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

spotkanie_z_rzecznikiem

Zapraszamy na otwarte spotkanie z dr hab. Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W sobotę, 5 września br. o godzinie 15.00 w sali kameralnej Regionalnego Centrum Kultury mieszkańcy będą mogli porozmawiać o własnych problemach i sposobach ich rozwiązania.

Adam Bodnar – prawnik i nauczyciel akademicki, doktor nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, od 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

UM Piły