Piła. Strażacy ćwiczą z wojskowymi

We wtorek 15 listopada 2022 roku zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Pile bryg. Jarosława Kołaka przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe z zakresu zwalczania pożarów wewnętrznych oraz prowadzenia działań poszukiwawczo ratowniczych w pomieszczeniach zadymionych.

Założenie do ćwiczeń zakładało zadymienie części pomieszczeń na trzecim piętrze budynku administracyjnego w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Pile przy ulicy Kossaka 16. Po przeprowadzonej ewakuacji obiektu stwierdzono że w budynku pozostało 7 osób.

Działania straży polegały na jak najszybszym odnalezieniu osób poszkodowanych oraz ewakuację na zewnątrz budynku celem udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie odnalezienie źródła pożaru i podjęcie działań gaśniczych.

W ćwiczeniach udział brały 4 zastępy w sile 17 strażaków z JRG Nr 1 oraz JRG Nr 2. Podczas ćwiczeń miejscu jako obserwatorzy przybyli Komendant oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pile.

Opracowanie: mł. bryg. Michał Warykasz
Zdjęci: mł. bryg. Paweł Kamiński

pila_strazacy

pila_strazacy_02 pila_strazacy_03 pila_strazacy_04 pila_strazacy_05