Piła – Szkolenie podstawowe OSP

W Komendzie Powiatowej PSP w Pile zostało przeprowadzone szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu pilskiego.

Zajęcia prowadzone były według Programu Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP. Egzamin teoretyczny oraz praktyczny przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w skład, której wchodzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Pile.

Podczas kursu słuchacze zgłębili wiedzę o budowie i obsłudze sprzętu ratowniczego, armatury wodnej oraz wyposażenia osobistego ratowników. Poznali zagadnienia ceremoniału pożarniczego, środków łączności, procesu spalania, a także taktyki działań gaśniczych i ratowniczych. Ponadto każdy z uczestników musiał pozytywnie przejść test w komorze dymowej.

W lipcu 36 uczestników kursu podstawowego zaliczyło egzamin teoretyczny i praktyczny w ramach kursu podstawowego dla strażaków ratowników OSP.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Opracowanie: kpt. Olszewski Przemysław
Zdjęcia: KP PSP Piła

szkolenie_podstawowe_osp1_01

szkolenie_podstawowe_osp1_05 szkolenie_podstawowe_osp1_02 szkolenie_podstawowe_osp1_03 szkolenie_podstawowe_osp1_04