Piła szykuje się do uchwały krajobrazowej

Prezydent Miasta Piły, Piotr Głowski powoła Zespół ds. opracowania zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Piła obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów z jakich mogą być wykonane. Opracowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego przyczyni się do poprawy estetyki miasta.

– Chcielibyśmy  ucywilizować to co widzimy obecnie. Wiele osób od lat mówiło nam, żeby coś z tym zrobić. Dziś rozpoczynamy na kanwie tej ustawy pracę nad przygotowaniem odpowiedniego dokumentu, który będzie aktem prawa lokalnego. Ustawodawca niezwykle wysoko uplasował ten rodzaj uchwały, zrównując ją z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Daje to kilka rezultatów związanych z polityką miasta, którą możemy wprowadzić, tzn. że jest skutecznym narzędziem, ale również zapewniającym odpowiedni tryb. Chcemy wsłuchać się w różne poglądy i argumenty. Został powołany zespół, który przygotuje projekt uchwały, nad którą zaczniemy rozmawiać. W składzie zespołu są osoby mające w pośredni lub bezpośredni sposób kontakt z osobami będącymi właścicielami nośników reklam, czy wnoszącymi opłaty za owe nośniki. Na tym etapie te osoby powiedzą nam, jakiego typu i jakiego rodzaju chcemy mieć reklamy w przyszłości na terenie miasta – mówił Piotr Głowski, prezydent Piły.Apeluję do osób, które dziś myślą o stawianiu kolejnych tablic, aby poczekali na rozstrzygnięcie tej uchwały, ponieważ będzie ona działała z mocą bardzo wykonawczą, tzn. będzie obligowała do likwidacji pewnych obiektów – chodzi o to aby nie ponosić pewnych wydatków. Nasz kierunek myślenia jest taki, aby doprowadzić do sytuacji, że będzie widać miasto, a nie reklamy – spuentował prezydent.

Jak dodaje Iwona Wojtecka, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w UM Piły – Gminy nie mają obowiązku przystąpienia do takich uchwał. Ustawa daje narzędzie Gminom, które chcą przystąpić do takiej uchwały.

– W Pile prezydent powołał zespół, mający przygotować ramy takiej uchwały, ale również analizę dotyczącą opłaty reklamowej. W styczniu chcemy przygotować projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia tego aktu. Potem rozpoczynamy pracę nad uchwałą – oczywiście najpierw konsultacje społeczne. Będziemy oczekiwali od mieszkańców uwag. Będziemy pytać: Czy chcemy pozbawić części ścian zupełnie reklam, czy pozwolić aby na ścianach pojawiały się pojedyncze reklamy. Prosić o zwrócenie uwagi na  kolorystykę czy formę. Do tego nas ta uchwała zobowiązuje. W uchwale będzie wpisany minimum roczny termin na dostosowanie się właścicieli obiektów do jej zapisów – wyjaśniała Iwona Wojtecka, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Urzędu Miasta Piły.

Być może miasto zostanie podzielone na strefy, w których będą obowiązywały odmienne zasady umieszczania reklam.

(SE)

pila_szykuje_sie00

pila_szykuje_sie05 pila_szykuje_sie01 pila_szykuje_sie02 pila_szykuje_sie03 pila_szykuje_sie04

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *