Piła. Trwa budowa największego kolorowego placu zabaw w mieście

Pojawiają się kolejne inwestycje sportowo-rekreacyjne na bulwarach nadrzecznych przy ulicy Dąbrowskiego w Pile. Prowadzony konsekwentnie proces rewitalizacji tego obszaru toczy się już prawie 10 lat. Mieszańcy zyskali m.in. Sakteplaze, sportowe boiska wielofunkcyjne a wiosną pojawi się już budowany największy plac zabaw w Pile.  Ponadto do końca roku znajdzie się też tor do jazdy na rowerze typu pumtrack do jazdy na rowerach BMX o nawierzchni asfaltowej, z dużą ilością zakrętów i muld.

– Znajdujemy się na plantach nieprzypadkowo, ponieważ realizujemy drugi etap rozbudowy tej przestrzeni, która przez wiele lat w centrum miasta stała a właściwie leżała odłogiem. Myślę, że mieszkańcy polubili już tę przestrzeń, którą udało się wcześniej ukończyć. A więc Skateplaze, boiska wielofunkcyjne. Mam nadzieję, że polubią też budowany  kolorowy plac zabaw. Jednak  jest on niezwykły. Wiele różnorodnych urządzeń sprawi, że plac zabaw będzie pretekstem do doświadczenia zjawisk oraz eksperymentowania z nauką przez zabawę. W związku z tym mam nadzieję, że tę  przestrzeń polubią i najmłodsi i ci starsi i też młodzież – mówi Beata Dudzińska, zastępca prezydenta Piły.

W ramach drugiego etapu rozbudowy zostaną zrealizowane:  wielofunkcyjne boisko sportowe, plac zabaw z podziałem na rejony dedykowane dla dzieci w różnym wieku, plac do gry w bule, parking i zatoka autobusowa, ścieżki rowerowe, chodniki, miejsca z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, stacje do ćwiczeń, altany, miejsce dla rodziców z dzieckiem, gdzie będzie można nakarmić i przewinąć maluszka), niezbędna infrastruktura techniczna, nasadzenia kompensacyjne zieleni.

 – Powstanie zróżnicowana ogólnodostępna przestrzeń publiczna, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców w różnym wieku oraz o różnym statusie społecznym, oraz w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Jak widać trwa montaż kolorowych zabawek, które na pewno będą sporą atrakcją dla dzieci i ich rodziców. Teren objęty projektem będzie oświetlony i monitorowany.  Naszym zamiarem jest, żeby ciągiem pieszo rowerowym połączyć Wyspę z Mostami Królewskimi. Tym sposobem dopniemy ten taki wewnętrzny ring, który na terenach nadrzecznych już tu coraz lepiej funkcjonuje – dodaje Jolanta Sobieszczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich.

Projekt realizowany z udziałem preferencyjnej pożyczki z programu JESSICA 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość robót budowlanych: 9 535 050,86 zł . Pożyczka w kwocie:  7 153 974,97 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest Spółka THERMBAU z Piły. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano do marca 2023 roku.

W ramach trzeciego etapu rozbudowy zostaną zrealizowane:

– Tor do jazdy na rowerze typu pumtrack (Tor rowerowy typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej podzielony na dwie strefy: dla początkujących, średniozaawansowanych  oraz dla zaawansowanych użytkowników. Asfaltowy tor pumptrack składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę po której można jeździć w obu kierunkach. Dla maksymalnego wykorzystania terenu zaprojektowano liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu)

– Parking i drogi manewrowe na samochody osobowe. Przewidziano 130 miejsc parkingowych, w tym  8 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

– Chodniki,

– Miejsca z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe),

– Niezbędna infrastruktura techniczna,

– Nasadzenia kompensacyjne zieleni.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość robót budowlanych  6 448 890,00 zł. Kwota z promesy    4 500 000,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest Spółka THERMBAU z Piły. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano do grudnia 2023 roku.

Sebastian Daukszewicz

pila_trwa_budowa

pila_trwa_budowa_02 pila_trwa_budowa_03 pila_trwa_budowa_04 pila_trwa_budowa_05 pila_trwa_budowa_06 pila_trwa_budowa_07 pila_trwa_budowa_08 pila_trwa_budowa_09 pila_trwa_budowa_10 pila_trwa_budowa_11 pila_trwa_budowa_12 pila_trwa_budowa_13 pila_trwa_budowa_14 pila_trwa_budowa_15 pila_trwa_budowa_16 pila_trwa_budowa_17 pila_trwa_budowa_18 pila_trwa_budowa_19 pila_trwa_budowa_20 pila_trwa_budowa_21 pila_trwa_budowa_22 pila_trwa_budowa_23 pila_trwa_budowa_24 pila_trwa_budowa_25 pila_trwa_budowa_26 pila_trwa_budowa_27 pila_trwa_budowa_28 pila_trwa_budowa_29 pila_trwa_budowa_30 pila_trwa_budowa_31 pila_trwa_budowa_32 pila_trwa_budowa_33 pila_trwa_budowa_34 pila_trwa_budowa_35 pila_trwa_budowa_36 pila_trwa_budowa_37 pila_trwa_budowa_38 pila_trwa_budowa_39 pila_trwa_budowa_40 pila_trwa_budowa_41 pila_trwa_budowa_42 pila_trwa_budowa_43 pila_trwa_budowa_44 pila_trwa_budowa_45 pila_trwa_budowa_46 pila_trwa_budowa_47 pila_trwa_budowa_48 pila_trwa_budowa_49 pila_trwa_budowa_50 pila_trwa_budowa_51