Piła. Trwają remonty chodników w kilku punktach miasta

– Remonty miejskich chodników, to jedno z wielu zadań jakie obecnie realizuje Zarząd Dróg i Zieleni w Pile. W tym roku inwestycje są prowadzone lub niedługo się rozpoczną przy ulicy Grabowej, Medycznej, Królowej Jadwigi, Sikorskiego, Piekarskiej/Wodnej, Wyspiańskiego, Żeromskiego oraz przy skwerze Pawła Adamowicza. Wartość zaplanowanych w tym roku remontów chodników, to 2 700 000 złotych – informuje prezydent Piły Piotr Głowski.

Obecnie trwa remont chodnika pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Żeromskiego, dzięki czemu przebiegający w tym miejscu deptak Elizy Orzeszkowej zyska wygodne i bezpieczne połączenie z osiedlem. W ramach zadania  wykonane zostaną bowiem nowe nawierzchnie chodników oraz nasadzenia zieleni. Ponadto na ul. Żeromskiego w kierunku parku, powstanie wyniesione przejście dla pieszych. Zakończenie prac zaplanowano na czerwiec bieżącego roku, a ich wartość oszacowano na 300 000 złotych.

Przebudowany zostanie odcinek chodnika w okolicy żłobka położonego przy ulicy Grabowej. W tym przypadku powstanie także zatoka postojowa dla rodziców dowożących dzieci do placówki.

Wyremontowane zostaną także chodniki obok Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy Królowej Jadwigi. Prócz tego przebudowany zostanie w tym miejscu parking przyszkolny, dzięki czemu zwiększy się liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz powstanie postojowe dla autokarów.

Kompleksowo zrewitalizowany zostanie również  teren sąsiadujący z zabytkowym budynkiem przy ulicach Piekarskiej i Wodnej, w którym mieści się Wyższa Szkoła Gospodarki. Dzięki temu skwer zyska nową nawierzchnie, nowe ławki i , kosze na śmieci.

Kolejna inwestycja jaką wykona ZDiZ to remont chodnika przy ulicy Sikorskiego w okolicy Technikum Gastronomicznego. W ramach tego samego zadania wyznaczone zostaną również nowe miejsca postojowe.

Ponad to wśród inwestycji jakie wykona Zarząd Dróg i Zielni, są remonty skweru Pawła Adamowicza i będących w zarządzie gminy chodników przy ulicy Medycznej.

– W przygotowaniu mamy kolejne propozycje inwestycyjne, a na same chodniki przeznaczamy w tym roku 2 700 000 złotych – informuje dyrektor ZDiZ w Pile Miron Tadych.

UM Piły

pila_trwaja

pila_trwaja_02 pila_trwaja_03 default default default pila_trwaja_07 pila_trwaja_08