Piła. Umowa na dostawę węgla po preferencyjnych cenach podpisana

W czwartek, 1 grudnia 2022 prezydent Piły Piotr Głowski podpisał umowę z firmą Pontex-Poniccyz z Ujścia, która zajmie się dystrybucją węgla dla pilan, uprawnionych do jego zakupu po preferencyjnych cenach. Do 18 listopada do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło ponad 600 wniosków. Kiedy ruszy sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach w Pile? Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpi.

– Dziwne jest to dla mnie, że takie umowy podpisujemy, ale wiem, że dla setek osób, które złożyły wnioski o dostawę tego węgla jest to kwestia jakości życia i ciepła w swoich domach. Można było o tego typu działania – mówię o stronie rządowej – robić na wiosnę, a nie późną jesienią. Mimo to pomagamy. Szacujemy, że będziemy mieli zapotrzebowanie na 700 ton – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Na stan 29 listopada liczba wniosków złożonych do 18 listopada wynosi 550. Po tym terminie 34 to daje ogólną liczbę wniosków 584. Jednak ciągle trwa weryfikacja. Wiemy, natomiast, że 460 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie (na  644, 6 ton).

– Niestety nie możemy teraz określić, kiedy rozpocznie się dystrybucja wśród mieszkańców Piły, ponieważ spółka węglowa nie odesłała nam jeszcze podpisanej przez nas umowy na dostarczenie węgla, a tylko wtedy możemy rozpocząć wszystkie procedury. Mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej, bo chcemy zakończyć całą akcję do końca bieżącego roku. O podpisaniu umowy przez spółkę, dostarczeniu przez nią węgla i rozpoczęciu dystrybucji, poinformujemy osobnym komunikatem – dodaje prezydent Piły.

Jak będzie przebiegać dystrybucja węgla:

•         1. Spółka węglowa podpisuje umowę i dostarcza węgiel do Złotowa.

•         2. Firma Poniccy odbiera węgiel i transportuje go do Ujścia.

•         3. Urząd Miasta Piły przygotowuje faktury i telefonicznie zaprasza wnioskodawców po ich odbiór, po czym zainteresowane osoby będą miały trzy dni, na dokonanie wpłaty. Kiedy to nastąpi gmina przekazuje tę informację do firmy Pontex-Poniccy, wraz z listą osób uprawnionych do zakupu węgla.

•         4. Firma Pontex-Poniccy kontaktuje się z odbiorcami telefonicznie i ustala termin i miejsce dostarczenia węgla.

Przypomnijmy, że maksymalna ilość węgla, którą można zakupić w bieżącym roku po preferencyjnej cenie, przypadająca na jedno gospodarstwo domowe spełniające warunki uprawniające do dodatku węglowego, wynosi 1500 kg. Cena za 1 tonę węgla wynosi 2.000 zł. Węgiel będzie dowożony na adres podany we wniosku, przy czym dostawa będzie bezpłatna wyłącznie w przypadku zakupu 1500 kg węgla.

Sebastian Daukszewicz

pila_umowa

pila_umowa_02 pila_umowa_03 pila_umowa_04 pila_umowa_05 pila_umowa_06 pila_umowa_07 pila_umowa_08