Piła. Uwaga rodzice! Rusza rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

rusza_rekrutacja

Prezydent wyznaczył terminy, w jakich należy wykonać poszczególne czynności związane z naborem dzieci do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych. Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 1 marca. Szczegóły poniżej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:
– postępowanie rekrutacyjne 01.03.2021 – 26.03.2021
– postępowanie uzupełniające 10.05.2021 – 14.05.2021

2. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:
– postępowanie rekrutacyjne 08.03.2021 – 26.03.2021
– postępowanie uzupełniające 10.05.2021 – 14.05.2021

3. Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej:
– postępowanie rekrutacyjne 29.03.2021 – 31.03.2021
– postępowanie uzupełniające 17.05.2021 – 19.05.2021

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych:
– postępowanie rekrutacyjne 07.04.2021
– postępowanie uzupełniające 21.05.2021

5. Weryfikacja przez komisją rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie oraz przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe:
– postępowanie rekrutacyjne 29.03.2021 – 31.03.2021
– postępowanie uzupełniające 17.05.2021

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
– postępowanie rekrutacyjne 07.04.2021
– postępowanie uzupełniające 08.06.2021

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia:
– postępowanie rekrutacyjne 08.04.2021 – 09.04.2021
– postępowanie uzupełniające 15.06.2021 – 16.06.2021

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
– postępowanie rekrutacyjne 12.04.2021
– postępowanie uzupełniające 17.06.2021

9. Wszystkie niezbędne dokumenty,  dostępne będą na stronach internetowych szkół, tam też wszystkie dodatkowe informacje i szczegóły.

Pobierz harmonogram

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile