PIŁA.WPROWADZENIE DO PODZIAŁU BOJOWEGO SCD-40 ROSENBAUER W JRG 1 ORAZ PRZENIESIENIE SCD 37 MAGIRUS Z JRG1 DO JRG2

pila_wprowadzenie_do_podzialu

W dniu 3 stycznia 20223 roku wprowadzono do podziału bojowego nowo pozyskany samochód specjalny z drabiną mechaniczną SCD 40 w JRG PSP nr 1 w Pile.

Poprzednio używany tego typu samochód tzn. SCD 37 został przeniesiony na JRG PSP nr 2 w Pile i zastąpił podnośnik hydrauliczny SH 32. Podnośnik był używany w Pile od 2007 roku i został przekazany w użytkowanie do KP PSP w Koninie.

Obydwie JRG, które funkcjonują w naszym mieście mają w swoim obszarze działania wiele budynków wysokich. Posiadanie dwóch drabin z dużym wysięgiem  z pewnością wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Sporządził: mł. kpt. Jacek Michalski
Zdjęcia: sekc. Bartłomiej Zwoliński