Piła. Zakończył się bezpłatny kurs samoobrony dla pań

W środę, 24 października, w Szkole Policji zakończył się kurs samoobrony dla kobiet, w którym udział wzięło 22 uczestniczek. Zastępca Komendanta Szkoły Policji mł. insp. Michał Kominowski wraz z Zastępcą Prezydenta Beatą Dudzińską wręczyli kursantkom certyfikaty ukończenia kursu, dyplomy oraz pamiątkowy medal. W imieniu stowarzyszenia „Czarne Pantery” pani Aneta Dukiewicz złożyła podziękowania przedstawicielom Szkoły Policji i Urzędu Miasta za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.  

Inicjatorem zorganizowania kursu było Stowarzyszenie Klub Miłośników Nordic Walking „Czarne Pantery”, które ze swoim pomysłem zgłosiło się do Beaty Dudzińskiej – Zastępcy Prezydenta Miasta Piły. Pani Prezydent o pomoc w organizacji kursu poprosiła Komendant Szkoły Policji w Pile – inspektor Beatę Różniak-Krzeszewską. Dzięki owocnej współpracy kobiet dla kobiet, pierwszy bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet w Pile stał się faktem i przechodzi do historii.

Warsztaty składały się z trzech bloków tematycznych: wykładów z psychologiem, zajęć praktycznych z samoobrony oraz zajęć z pierwszej pomocy. Pierwsze zajęcia odbyły się w formie wykładu i ćwiczeń poprowadzonych przez wykładowców Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia – podkom. Alicję Baranowską oraz  nadkom. Ewę Polewską. Kolejne zajęcia przybrały już formę zajęć praktycznych podczas których panie uzyskały wiedzę i umiejętności w zakresie sprawnego i szybkiego obezwładnienia napastnika za pomocą siły fizycznej, a poprowadził je asp. Tomasz Ptak. Ostatnim elementem kursu były zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadził kom. Radosław Spychalski.

J. Oburota

zakonczyl_sie_bezplatny00

zakonczyl_sie_bezplatny01