Piła. Zakupy dla seniora

Obserwujemy, jak powstają lokalne grupy samopomocowe, jak pojawiają się deklaracje bezinteresownej pomocy w zakupach żywności czy leków. Mając na uwadze bezpieczeństwo (sanitarne, fizyczne) zainteresowanych stron oraz by nie dopuścić np. do przypadków nadużyć wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego i Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu formalizujemy pomoc w sytuacjach, gdy pomoc sąsiedzka lub udzielana przez przyjaciół jest niemożliwa. Zachęcamy do zapoznania się z akcją „Zakupy dla seniora” i  jeśli to możliwe, zaangażowanie się w to przedsięwzięcie.

Akcja „Zakupy dla seniora” adresowana jest do pilskich seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jej celem jest ochrona najstarszych mieszkańców Piły przed koniecznością wychodzenia z domów. Dostarczenie podstawowych, codziennych produktów i leków jest bezpłatne. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany senior, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych.

Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach  niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych, w sklepach położonych w najbliższej okolicy ich zamieszkania. Leki kupowane będą na podstawie recept.

Z „Zakupów dla seniora” mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 60 roku życia, u których nie podejrzewa się koronawirusa i nie są poddani kwarantannie, samotnie prowadzące gospodarstwo domowe lub mieszkające z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną. Akcja zakłada maksymalnie dwukrotną pomoc w tygodniu związaną z zakupem produktów codziennego użytku.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Prezydenta Piły pod numerem telefonu 668 233 159, 532 190 991 w terminie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15:30. Należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Operator przekaże te informacje wolontariuszom, a oni telefonicznie skontaktują się z osobą objętą usługą i zapytają o potrzeby. Dzięki tej rozmowę senior będzie mógł konkretnie powiedzieć, jakich zakupów potrzebuje i ustalić termin ich realizacji.

Rozmowy telefoniczne będą podstawowym narzędziem kontaktu. Wolontariusz, który zrobi zakupy, rozliczy się na podstawie paragonu i oświadczenia. Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą. Całość i poprawność wykonania usługi zakończy telefon ze strony koordynatora wolontariuszy.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa każda usługa będzie miała swój unikatowy numer – do wyłącznej wiadomości seniora. Tym numerem będzie się posługiwał wolontariusz. Żaden wolontariusz nie będzie pukał do domu seniora, jeśli starsza osoba nie zgłosi wcześniej przez telefon zapotrzebowania na usługę.

Zwracamy jeszcze raz uwagę! To senior musi sam zadzwonić do Biura Prezydenta Miasta Piły. Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego.  Osoby zainteresowane pomocą w ramach wolontariatu miasto zachęca do kontaktu pod numerem telefonu 607 444 703 (Centrum Wolontariatu).

Chęć skorzystania z usługi jest jednoznaczna z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych seniora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu skutecznej realizacji usługi.

Bartosz Mirowski

zakupy_dla_seniora

zakupy_dla_seniora_02