Piła. Zdrowo na sportowo bez używek!

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat zorganizuje turniej rozgrywek w kręgle, podczas którego przeprowadzone zostaną zajęcia wśród młodzieży z Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie na temat zdrowego trybu życia oraz szkodliwości oddziaływania alkoholu i narkotyków na organizm człowieka. Wspieramy to zadanie publiczne kwotą 5 500 złotych.

17 listopada przedstawiciele stowarzyszenia: wiceprezes Zbigniew Szukajło i skarbnik Leszek Szweda podpisali umowę z zastępcą prezydenta Krzysztofem Szewcem, która pozwoli na przekazanie funduszy.

Na co dzień celem stowarzyszenia Bezpieczny Powiat jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zmierzających do ochrony ludzi i mienia oraz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu pilskiego. A dodatkowo wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe policji, służb związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

UM Piły

pila_zdrowo

pila_zdrowo_02