Piła. Zmiana organizacji ruchu autobusów linii nr 5 w okresie Jarmarku Bożonarodzeniowego

Od dnia 5 – 13 grudnia br. wyłączony jest z układu komunikacyjnego odcinek trasy ul. 11-go Listopada i ul. 14-go Lutego w obu kierunkach. Autobusy linii nr 5 w obu kierunkach będą kursowały ul. Witaszka.

Wyłączone przystanki:

* 14 Lutego/ Pl. Konstytucji 3 Maja w kierunku Żeromskiego/ Pl. Inwalidów

* 14 Lutego/ Pl. Konstytucji 3 Maja w kierunku Kossaka

Dodatkowe przystanki:

* Witaszka/ Domańskiego – w kierunku Żeromskiego/ Pl. Inwalidów
(zlokalizowany w pasie parkingu przy UM przy skręcie w Pl. Domańskiego)

* Witaszka/ Domańskiego – w kierunku Kossaka
(zlokalizowany w pasie drogowym pomiędzy PP nr 1 a biurowcem ONYX)

MZK Piła

pila_zmiana_organizacji

pila_zmiana_organizacji_02