Pilanie w obronie Puszczy Karpackiej – nie oddamy Bieszczad piłom!

We wtorek, 29 września br. w Pile odbyła się akcja pod hasłem Nie oddamy Bieszczad piłom. Tego samego dnia podobne protesty miały miejsce pod wszystkimi Dyrekcjami Lasów Państwowych, w 17 miastach.

Najcenniejszy górski las w Polsce – Puszcza Karpacka – jest dziedzictwem, o które powinniśmy się wspólnie zatroszczyć. Jako aktywiści z całej Polski, także z Piły zwracamy dzisiaj uwagę na potrzebę ochrony cennych terenów przyrodniczych. – zaznacza Grzesiek Marciniak Jr., organizator wydarzenia.

Zgromadzeni przynieśli na miejsce symboliczne pocztówki z Bieszczad, ukazujące skalę zniszczeń powodowanych przez gospodarkę leśną na tym terenie. Na ręce przedstawicieli RDLP zostało złożone oficjalne pismo, w którym strona społeczna domaga się:

1.    Natychmiastowego wstrzymania cięć na terenie projektowanych rezerwatów przyrody w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Ma to na celu zabezpieczenie najcenniejszych fragmentów Puszczy Karpackiej, do czasu wypracowania nowego modelu zarządzania tym terenem.

2.    Przystąpienia do dialogu z przedstawicielami organizacji pozarządowych, świata nauki, władz samorządowych i państwowych. Jego celem ma być znalezienie takiego modelu zarządzania Puszczą Karpacką, który pozwoli na połączenie produkcji drewna z potrzebami społecznymi i przyrodniczymi.

Na miejscu doszło do spotkania organizatorów wydarzenia z Dyrektorem Andrzejem Brusiło. Aktywiści przedstawili ogólnopolskie postulaty i wręczyli pismo z apelem. Obydwie strony wyraziły chęć dialogu i ewentualnej współpracy w celu ochrony cennych przyrodniczo terenów.

Ogólnopolski apel poparli lokalnie przedstawiciele pilskiego koła Partii Zieloni, ruchu Polska 2050 – Wielkopolskie, inicjatywy EKO Piła i Fundacji Współdzielnia. Ogólnopolskimi sygnatariuszami apelu oprócz organizatora – Inicjatywy Dzikie Karpaty, zostały m.in. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacja Niech Żyją, Greenpeace Polska, Fundacja Dzika Polska oraz kilku posłów.

Grzesiek Marciniak Jr.
Przewodniczący koła Partii Zieloni w Pile

pilanie_w_obronie1_01

pilanie_w_obronie1_02