Pilanin w jury jednego z największych międzynarodowych konkursów the Google Online Marketing Challenge

pilanin_w_jury

Dr Wojciech Czart, mieszkaniec Piły i pracownik Uniwersytetu A. Mickiewicza, został zaproszony do prestiżowego grona The Global Academic Panel, zespołu autorytetów akademickich z dziedziny marketingu internetowego, którzy odpowiadają za aspekt merytoryczny konkursu the Google Online Marketing Challenge (GOMC) (Google Hangout On Air: ”GOMC #10: Selecting a Client Business” (http://y2u.be/KL3Rk5dAXnE) z udziałem dra Czarta). W ostatnich latach (2010-2014) studenci dra Czarta aż czterokrotnie znaleźli się w finałowym Top 5 Europy konkursu oraz cztery kolejne zespoły plasowały się w Top 15 Europy.

Studenci przygotowywali się do udziału w GOMC w ramach autorskich zajęć prowadzonych przez dra Czarta na Wydziale Fizyki UAM dla studentów Informatyki Stosowanej, (obecnie Technologie Komputerowe) i międzyuczelnianego kierunku Techniczne Zastosowania Internetu (TZI) prowadzonego wspólnie przez UAM, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Politechnikę Poznańską.

Od zeszłego roku dr Czart prowadzi także zajęcia z tematyki marketingu internetowego w ramach programu AMU-PIE dla studentów z wymiany międzynarodowej. Na bazie wdrożonego na Wydziale Fizyki procesu kształcenia z zakresu marketingu internetowego powstało wiele prac magisterskich. Od dwóch lat, pod kierunkiem Prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego kierownika Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii Wydziału Fizyki UAM prowadzone są badania architektury informacyjnej stron WWW metodą eye-trackingu. Badania, których opiekunem jest dr Wojciech Czart, wykorzystują obrazowanie okulograficzne, polegające na śledzeniu ruchów gałek ocznych podczas postrzegania i przetwarzania informacji przedstawianych na stronach WWW.

GOMC jest jednym z największych międzynarodowych konkursów organizowanym dla środowiska akademickiego. Studenci biorący w nim udział nie tylko konkurują z tysiącami studentów z całego świata, którzy co roku biorą w nim udział. Główną ideą konkursu jest umożliwienie uczestnikom, jeszcze w ramach uczelni, sprawdzenia dotychczasowych i zdobycia nowych umiejętności w realnym starciu z profesjonalnymi zespołami prowadzącymi kampanie marketingowe dla konkurujących na rynku firm. Każdy zespół ma za zadanie przygotować i przeprowadzić trzytygodniową kampanię marketingową. Do realizacji tego zadania firma Google udostępniła studentom system Google AdWords, wysoce zaawansowane narzędzie do zarządzania kampaniami reklamowymi w Internecie.

red

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *