Piłę najadą Rzymianie

Od 8 do 10 listopada w Pile gościć będzie Prezydent Miasta Alba Iulia – Mircea Hava oraz delegacja z Uniwersytetu „1 Decembrie 1918” w Alba Iulia – uczelni partnerskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile. Oficjalnej delegacji towarzyszyć będzie także grupa rekonstrukcyjna rzymskich legionów i gladiatorów – Asociata Culturala penrtu Istorie Vie (Stowarzyszenie Kulturalne na rzecz Żywej Historii).
pile_najada_rzymianie

Wizyta w Pile jest efektem wieloletniej współpracy obydwu uczelni w ramach programu wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Wszystko zaczęło się w lutym 2010 roku, kiedy to pilska PWSZ nawiązała współpracę z „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia w Rumunii. Dzięki temu, w dwóch ostatnich edycjach Programu Erasmus, skorzystało z niego ponad 300 studentów i pracowników obu instytucji.

W 2015 r. współpraca ta wyszła poza mury Uczelni, kiedy to z inicjatywy Rektorów obu instytucji rozmowy o możliwości nawiązania współpracy kulturalnej i edukacyjnej rozpoczęli Prezydenci miast, a w listopadzie tego samego roku, Chór Akademicki PWSZ w Pile uczestniczył w Międzynarodowym, Młodzieżowym Tygodniu Kultur organizowanym przez uczelnię rumuńską.

Obecnie nadchodzi czas, aby podjąć kolejny, istotny krok w relacjach pomiędzy Piłą a Alba Iulia. Dlatego od 8 do 10 listopada w Pile gościła będzie delegacja z Alba Iulia w skład, której wejdą m.in.: Prezydent Miasta Alba Iulia, Rektor Uniwersytetu „1 Decembrie 1918” w Alba Iulia, a także grupa rekonstrukcyjna Asociata Culturala penrtu Istorie Vie.

Jednym z elementów programu wizyty będzie spektakl historyczny w wykonaniu rumuńskiej grupy rekonstrukcyjnej, który odbędzie się na pilskim Placu Staszica w dniu 8 listopada br. o godz. 12:00. Występ potrwa około 60 min i ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom miasta, fragment starożytnej historii Rumunii związany z podbojem Dacii przez Rzymian i ich panowaniem na tych terenach.

Widzowie będą mogli zobaczyć rekonstrukcję historycznej musztry i manewrów wojskowych Legionu XIII Gemina, walkę legionistów z wojami dackimi, pojedynki gladiatorów wreszcie tradycyjny taniec wykonany przez Magna Nemesis. Po zakończeniu spektaklu będzie około 15 min na zrobienie pamiątkowego zdjęcia.

Spektakl poprzedzi spotkanie Prezydenta Miasta Piła – dra Piotra Głowskiego oraz Prezydenta Miasta Alba Iulia – Mircea Hava, w czasie, którego omówione zostaną obszary potencjalnej przyszłej współpracy.

Mamy również nadzieję, że możliwe będzie sygnowanie listu intencyjnego, który w przyszłości doprowadzi do zawarcia umowy o współpracy między naszymi miastami tak, aby wyjątkowe relacje i znakomita kooperacja łączące PWSZ w Pile i Uniwersytet w Alba Iulia już od ponad 7 lat, stały się również udziałem społeczności naszego miasta.

Organizatorami wizyty są:

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile
– Urząd Miasta Piły

Aleksandra Fabiszak
PWSZ Piła