Pilscy drogowcy przygotowani do „Akcji zima” 2016/2017

pilscy_drogowcy_przygotowani

Rozpoczął się okres pełnej mobilizacji dla służb drogowych. W Pile za niezakłócony i bezpieczny ruch drogowy w okresie zimowym odpowiada spółka Altvater Piła, działająca pod marką ENERIS Surowce. W ramach tegorocznej „Akcji zima” firma będzie odśnieżać oraz usuwać gołoledź ulic, zatok autobusowych, a także części miejskich chodników. Okres pełnej mobilizacji potrwa do końca marca 2017 roku.

Ponad 1 kilometr kwadratowy (kwadrat o boku kilometra) to łączna powierzchnia pilskich dróg, za których przejezdność w okresie zimowym będzie odpowiadać Altvater Piła. Na tę liczbę składają się wszystkie drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne (taka też będzie kolejność ich odśnieżania). Prace związane z „Akcją zima” będą podejmowane każdorazowo w  ciągu godziny od wystąpienia opadu (śniegu lub mżawki). W zależności od kategorii dróg, ich przejezdność będzie przywracana od 2 do 8 godzin od zakończenia opadów. Decyzję o  odśnieżaniu oraz odladzaniu wszystkich rodzajów nawierzchni (zwyjątkiem dróg wojewódzkich) będą podejmować pracownicy Altvater Piła na podstawie całodobowego monitoringu prognoz pogody.

„Akcja zima” to nie tylko ulice

Mechanicznie oraz ręcznie odśnieżane będą nie tylko ulice, ale także place, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych oraz znajdujące się w pasach drogowych zatoki autobusowe i   parkingowe. Altvater Piła zapewni również bezpieczeństwo nawierzchni około 20% pilskich chodników, za stan pozostałych odpowiadają w zależności od lokalizacji spółdzielnie mieszkaniowe, firmy, bądź mieszkańcy. Usuwanie śliskości oraz gołoledzi będzie wykonywane na całej długości ulic i placów środkami chemicznymi dobranymi do warunków atmosferycznych (sól drogowa i solanka). Chodniki będą posypywane piaskiem oraz innymi materiałami zmniejszającymi ryzyko poślizgu.

– Od początku listopada jesteśmy w pełnej gotowości do utrzymania przejezdności dróg oraz bezpiecznego ruchu pieszych na chodnikach. Zapewnią to nasi pracownicy oraz sprzęt, na który składa się 16 pojazdów, w tym ładowarki oraz pługopiaskarki. Zimowe warunki atmosferyczne wymagają jednak szczególnej ostrożności na drogach, dlatego apelujemy do kierowców o uważną jazdę i dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze – powiedział Paweł Bardziński, kierownik logistyki w Altvater Piła.

Wykonywanie usługi zimowego utrzymania ulic, placów i chodników przez Altvater Piła w obecnym sezonie zimowym oraz kolejnych (2017/2018, 2018/2019) odbywać się będzie na podstawie umowy z Zarządem Dróg i Zieleni w Pile. Firma jest odpowiedzialna również za letnie utrzymanie dróg, odbiór odpadów z terenu Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz eksploatację składowiska w Kłodzie. Firma ENERIS Surowce świadczy usługi zimowego utrzymania dróg i chodników w wielu miastach, między innymi w Gorzowie Wielkopolskim i Jaworznie.

Marta Czerwińska
ENERIS
Fot. wp.pl