Pilscy policjanci rozmawiali z młodzieżą o szkodliwości dopalaczy

pilscy_policjanci

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile spotkali się z młodzieżą ze szkół średnich. Mundurowi podkreślili, że dopalacze to substancje uzależniające, a już jednorazowe zażycie może być początkiem nałogu. Nie ma bezpiecznych dopalaczy, ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią!

W pierwszej połowie października br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile spotkali się z uczniami szkół średnich na terenie Piły. Mundurowi w czasie zajęć edukowali młodzież w zakresie szkodliwości zażywania dopalaczy i narkotyków. Uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji, której tematyka obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące skutków płynących z zażywania środków zastępczych.

Młodzież dowiedziała się także, czym są te specyfiki, co może się w nich znajdować  oraz do jakich negatywnych konsekwencji zdrowotnych  może doprowadzić ich zażywanie. W trakcie spotkania funkcjonariusze poruszyli również tematykę związaną z odpowiedzialnością karną nieletnich. Uczniom przedstawiono jakimi konsekwencjami prawnymi  będą obciążeni w przypadku, gdy dopuszczą się  czynu karalnego.

Podkom. Żaneta Kowalska
KPP w Pile