Pilscy radni spotkali się pomimo wakacji

18 lipca Radni Rady Miasta Piły mimo sezonu wakacyjnego zebrali się na nadzwyczajnym posiedzeniu. Pilnego zwołania sesji wymagała zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. Projekty uchwał przegłosowano większością głosów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024 wynika m.in. z pozyskania finansowania zewnętrznego na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2014 r. o dofinansowaniu Projektu pt. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa Aktywności” nr UDA – RPWP.07.01.02 – 30 – 013 / 14-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VII „Pomoc techniczna” Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalne – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje strategiczne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 i załącznika nr 2 mającej na celu doprowadzenie do zgodności budżetu na 2014 rok z dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piły.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok:

Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty 251 679 674,07 zł o kwotę 627 527 zł do kwoty  252 307 201,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie 228 085 659,07 zł,

2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie 24 221 542,00 zł,

Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty 267 879 674,07 zł o kwotę 627 527 zł do kwoty  268 507 201,07 zł, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie 221 856 455,07 zł,

2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie 46 650 746,00 zł,

Szczegółowy opis uchwał  XLVIII Sesji Rady Miasta Piły :
http://bip.um.pila.pl/subcontent.php?cms_id=849

(SE)

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji01

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji02

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji03

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji04

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji05

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji06

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji07

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji08

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji09

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji10

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji11

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji12

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji13

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji14

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji15

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji16

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji17

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji18

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji19

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji20

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji21

pilscy_radni_spotkali_sie_pomimo_wakacji22