Pilscy strażacy operacyjnie rozpoznawali pilski szpital

W dniach 15, 17 i 22 listopada 2017 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Nr 1 w Pile brali udział w rozpoznaniu Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile. Szpital to kompleks wielu obiektów, w których może przebywać około 1000 osób.

Podczas rozpoznania strażacy poznali charakterystykę oraz przeznaczenie poszczególnych budynków, a także sprawdzili warunki dojazdu do obiektów, zaopatrzenie wodne i możliwości prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

23 listopada 2017 roku przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne wybranych oddziałów szpitala, które miały na celu zweryfikowanie prawidłowego powiadomienia służb ratowniczych,  przebiegu ewakuacji pracowników i pacjentów, współpracy strażaków z pracownikami szpitala ze strażakami.

W trakcie ewakuacji wysunięto cenne wnioski, które zostaną uwzględnione w przyszłych działaniach.

Opracowanie: mł. kpt. Jacek Michalski, JRG 1 Piła
Zdjęcia: asp. Fabian Kopertowicz, mł.asp. Radosław Meller, JRG 1 Piła

pilscy_strazacy_rozpoznawali00

pilscy_strazacy_rozpoznawali06 pilscy_strazacy_rozpoznawali01 pilscy_strazacy_rozpoznawali02 pilscy_strazacy_rozpoznawali03 pilscy_strazacy_rozpoznawali04 pilscy_strazacy_rozpoznawali05