Pilscy strażacy podsumowali 2015 rok

10 lutego 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność w 2015 roku.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w tym m.in: Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – st. bryg. Jerzy Ranecki, Starosta Pilski – Franciszek Tamas, Wicestarosta Pilski – Stefan Piechocki, Przewodniczący Rady Powiatu w Pile – Kazimierz Wasiak, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego – Eligiusz Komarowski, Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski, Kapelan pilskich strażaków – ks. Władysław Nowicki, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej, Burmistrz Miasta i Gminy Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, Wójt Białośliwia Krzysztof Rutkowski, Wójt Miasteczka Krajeńskiego Małgorzata Włodarczyk, Wójt Szydłowa Dariusz Chrobak, Z-ca Burmistrza Łobżenicy Józef Lewandowski, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych – Iwona Siwecka, Komendant Szkoły Policji w Pile – insp. Piotr Leciejewski Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pile – mł. insp. Sławomir Sobański, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Marek Duraj, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory – Krzysztof Gromaczkiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra – Adam Standio, Harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec w Pile – Grzegorz Rzymski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile – dh. Krzysztof Fojt, Prezesi i Komendanci Miejsko Gminni ZOSP RP z terenu powiatu pilskiego, kadra kierownicza Komendy Powiatowej PSP w Pile oraz d-cy zmian Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i 2 PSP w Pile.

Informację o pracy Komendy w minionym roku przedstawił Komendant Powiatowy PSP bryg. Rafał Mrowiński, przypomniał najważniejsze wydarzenia oraz osiągnięcia pilskiej komendy w 2015 roku, który pod wieloma względami był rokiem wyjątkowym. Miniony rok rozpoczął się dla pilskiej komendy bardzo miłym akcentem – 13 lutego na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Pile przekazano tytuł „Lidera sukcesu” w kategorii Zdrowie i Pomoc Społeczna. Tytuł przyznany został naszej komendzie przez Zarząd Powiatu Pilskiego.

Najważniejszym wydarzeniem w życiu pilskiej komendy w 2015 roku była organizacja Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Pile. Święto to połączone było z Jubileuszem 70-Lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Pile. Było to bardzo ważne wydarzenie w historii naszej komendy ale również miasta i powiatu.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w 2015 roku było otwarcie obiektu Komory Dymowej przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Pile.  Nowoczesny obiekt szkoleniowy służyć będzie dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu pilskiego oraz powiatów sąsiednich.

Miniony rok był rekordowy dla pilskich strażaków pod względem otrzymanych pojazdów specjalistycznych i ratowniczo – gaśniczych. W związku funkcjonowaniem w pilskiej komendzie aż 3 grup specjalistycznych, w 2015 roku w ramach zakupów centralnych komenda otrzymała 4 pojazdy specjalistyczne. Kolejne 3 pojazdy gaśnicze, które trafiły do pilskiej Komendy,  udało się uzyskać dzięki wsparciu finansowemu wielu podmiotów w tym samorządu lokalnego.

Nie zabrakło również osiągnięć i sukcesów sportowych w działaniach komendy. Pilscy nurkowie podczas Mistrzostw Wielkopolski Strażaków Płetwonurków obronili tytuł Mistrza Wielkopolski. Funkcjonariusz z Piły zwyciężył w tzw. „Lidze wojewódzkiej w kategorii wspinania się przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni” za 2015 rok ustanawiając dwukrotnie rekord wielkopolski w tej dyscyplinie.

Podczas narady Komendant Powiatowy przedstawił statystykę działań ratowniczych. W 2015 roku pilscy strażacy odnotowali rekordową liczbę 1871 zdarzeń, co oznacza, że średnio na terenie powiatu pilskiego obsługiwanych było 5 zdarzeń każdego dnia. Czas podjęcia interwencji przez jednostki straży pożarnej wyniósł w powiecie pilskim 6 minut 27 sekund. Czas podjęcia interwencji liczony jest od przyjęcia zgłoszenia do chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia i podjęcia bezpośrednich działań ratowniczych osobami poszkodowanymi. Trzeba też zaznaczyć, że pilscy strażacy 31 razy wyjeżdżali w ramach posiadanych specjalizacji poza granice powiatu pilskiego.

Podczas narady wręczone zostały dyplomy dla wyróżniających się jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podczas jesiennego przeglądu stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego oraz zaplecza i warunków BHP jednostek typu „S” powiatu pilskiego. Szczególne podziękowania Komendant Powiatowy skierował w stronę przedstawicieli samorządów oraz środowiska Ochotniczej Straży Pożarnej, której siły i środki interweniowały w ponad 53 % wszystkich zdarzeń na terenie powiatu pilskiego.

W trakcie narady głos zabrali również goście w osobach Starosty Pilskiego, Prezydenta Miasta Piły. Wszyscy ocenili bardzo pozytywnie wyniki i osiągnięcia pilskiej komendy PSP za ubiegły rok oraz podkreślili bardzo dobrą współpracę z pilskimi strażakami. Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jerzy Ranecki przedstawił plany i kierunki rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na rok 2016.

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pilskiego w 2015 roku, zamieszczona została na stronie www.pila.psp.wlkp.pl w dziale SPRAWOZDANIA.

Tekst: mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński

pilscy_strazacy_podsumowali00

pilscy_strazacy_podsumowali07 pilscy_strazacy_podsumowali01 pilscy_strazacy_podsumowali02 pilscy_strazacy_podsumowali03 pilscy_strazacy_podsumowali04 pilscy_strazacy_podsumowali05 pilscy_strazacy_podsumowali06

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *