Pilscy strażacy rozpoznawali „GWDĘ”

W dniach 28–30 września 2015 roku strażacy z obu jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP w Pile przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektu Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA” w Pile.

Podczas rozpoznania ratownicy zapoznali się z przebiegiem procesu technologicznego związanego z oczyszczaniem ścieków i wytwarzaniem kompostu, charakterystyką stosowanych substancji niebezpiecznych oraz zagrożeniami jakie pojawiają się w normalnym toku pracy oczyszczalni.

Poza standardowymi czynnościami wynikającymi z rozpoznania wykonywano także postawione zadania operacyjne. Wśród nich sprawdzono przejezdność dróg dojazdowych oraz możliwość pozyskania wody do celów gaśniczych.

Dokumentacja sporządzona z ćwiczeń pozwoli na wzbogacenie zawartości Powiatowego Planu Ratowniczego o informacje dotyczące rozpoznanego zakładu.

Opracował: mł. bryg. Maciej Kubacki
Zdjęcia: JRG PSP nr 1 w Pile

pilscy_strazacy_rozpoznawali_gwde00

pilscy_strazacy_rozpoznawali_gwde08 pilscy_strazacy_rozpoznawali_gwde01 pilscy_strazacy_rozpoznawali_gwde02 pilscy_strazacy_rozpoznawali_gwde03 pilscy_strazacy_rozpoznawali_gwde04 pilscy_strazacy_rozpoznawali_gwde05 pilscy_strazacy_rozpoznawali_gwde06 pilscy_strazacy_rozpoznawali_gwde07

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *