Pilska parowozownia i wieża ciśnień

4 lipca przy pilskiej wieży ciśnień na ulicy Zakopiańskiej pojawiły się rusztowania.

W nadesłanym oświadczeniu Maciej Bułtowicz z Wydziału Prasowego Biura Komunikacji i Marketingu PKP S.A. poinformował nas :

„Prace na terenie wieży ciśnień są realizowane w odpowiedzi na wytyczne konserwatora zabytków. Roboty obejmują remont konstrukcji i poszycia dachu oraz zabezpieczenie budynku przed niszczeniem i dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku Parowozowni jesteśmy na etapie przygotowania postępowania na prace zabezpieczające obiekt przed degradacją i dostępem osób trzecich. Planowana jest wymiana pokrycia dachowego, zabezpieczenie drzwi i okien (w tym kopuły i świetlika). Powyższe prace będą również realizowane na prośbę konserwatora zabytków.”

Z dokumentacji zamieszczonej na platformie przetargowej PKP wynika, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie uproszczonym pn. „Remont dachu i zabezpieczenie zabytkowej wieży ciśnień w Pile”.  

Zadanie to obejmuje m.in. rozbiórkę z pokrycia papy na dachach, wymianę elementów konstrukcyjnych dachu: miecze, kleszcze i krokwie zwykłe, oczyszczenie elementów drewnianych, dwukrotną impregnację grzybobójczą.  Zamawiającym jest PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, a wybranym wykonawcą PHU WOJ – BUD Norbert Wojciechowski z Gniezna.

Oznacza to w  praktyce, że dach zabytkowej wieży ciśnień zostanie wyremontowany, a obiekt zabezpieczony przed dalszym niszczeniem. Co zaś się tyczy parowozowni to postępowanie przetargowe na wykonanie zabezpieczenia pokrycia dachowego zostało ogłoszone i jest w toku.

Zespół budynków parowozowni  powstał w latach 1870 – 1874 i był wielkim osiągnięciem ówczesnej myśli technicznej.  Wieża ciśnień powstała w 1874 roku – służyła do tankowania parowozów i jest częściowo drewniana.     W grudniu 2015 roku i lutym bieżącego roku Prezydent Piotr Głowski zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o wszczęcie działań w kierunku rozpoczęcia remontu.

Informowaliśmy o tym tutaj:

http://www.pila.pl/pl/news/prezydent-ws-parowozowni.html
i
http://www.pila.pl/pl/news/swiatlo-w-tunelu-dla-parowozowni.html

J. Oburota
UM Piła

Źródła informacji: Wydział Prasowy Biuro Komunikacji i Marketingu Polskie Koleje Państwowe S.A., oraz platforma zakupowa https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/27664

pilska_parowozownia00

pilska_parowozownia03 pilska_parowozownia01 pilska_parowozownia02

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *