Pilska Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Piły – wniosek złożony

28 listopada 2018 roku w 100-lecie Praw Kobiet delegacja kobiet w składzie: Iwona Kamińska-Lech, Marta Miciak, Mirosława Szudera, złożyły wniosek do Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego o utworzenie Pilskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Piły.

28.11.1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret przyznający Polskim Kobietom czynne i bierne prawo wyborcze, a 100 lat później Pilskie Kobiety korzystając ze swobód obywatelskich, zgłosiły się do Prezydenta Miasta Piły z wnioskiem o utworzenie organu opiniodawczego jakim byłaby Pilska Rada Kobiet.

Do Komitetu Założycielskiego zgłosiło się 12 aktywnie działających kobiet, natomiast we wniosku inicjatorki Komitetu Wnioskodawczego wnoszą o utworzenie 15 osobowej Rady Kobiet.

Wsparcia merytorycznego inicjatorkom udzieliły: Violetta Ratajczak (Pełnomocniczka Kongresu Kobiet na Wielkopolskę), Marta Mazurek (Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wkluczeniom), Elżbieta Grodzka (Wielkopolski Kongres Kobiet), Danuta Wawrowska (Pełnomocniczka Kongresu Kobiet ze Słupska), Dorota Róża Chałat (Pełnomocniczka Kongresu Kobiet z Koszalina), Mirosława Rutkowska-Krupka (Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego).

Teraz uczestniczki wchodzące w skład Komitetu Wnioskodawczego będą oczekiwały na decyzję Prezydenta Miasta Piły – Piotra Głowskiego w sprawie powołania pierwszej Pilskiej Rady Kobiet.

IKL

pilska_rada_kobiet00

pilska_rada_kobiet04 pilska_rada_kobiet01 pilska_rada_kobiet02 pilska_rada_kobiet03