Pilska Szkoła Policji ponownie oddała honorowo krew

Krwiodawcy swoją postawą dają dowód ofiarności, czynią to anonimowo, nie znając tych, którym ratują życie. W okresie letnim dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń, krew jest wówczas wyjątkowo potrzebna. W szpitalach brakuje życiodajnego płynu, w tym okresie znacznie spada liczba dawców.

Każda grupa krwi jest na wagę złota – zrozumienie i ofiarność honorowych dawców krwi będzie w tym okresie dużym wsparciem dla ratowania życia ludzkiego.

Samorząd Szkolny Słuchaczy Szkoły Policji w Pile po raz kolejny przyłączył się do mobilnej zbiórki krwi pod hasłem „Krwiodawstwo nie ma wakacji”. Grupa 8 wolontariuszy oddała blisko 4 litry krwi (w lipcowej akcji krwiodawstwa przed świętem Policji, 31 wolontariuszy oddało ok. 14 litrów krwi).

Dziękujemy serdecznie wszystkim wolontariuszom, którzy podzieli się cząstką siebie.

WOSiD/ Wojciech Thiel

szkola_policji_oddala_krew00

szkola_policji_oddala_krew04 szkola_policji_oddala_krew01 szkola_policji_oddala_krew02 szkola_policji_oddala_krew03