Pilski Bank Żywności nadal pomaga potrzebującym, ale też się rozbudowuje i stawia na edukację

Wiele się dzieje w Pilskim Banku Żywności, który we współpracy z samorządami rozwija się swoją działalność. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 4 lutego 2019 r. w siedzibie PBŻ zostały omówione zagadnienia związane z podpisaniem umowy dotacji na pozyskiwanie i dystrybucję żywności, remontem i dzierżawą pomieszczeń PBŻ, informacja o skali wydawanej żywności dla mieszkańców Piły i projekcie edukacyjnym w pilskich szkołach podstawowych oraz podpisaniu listu intencyjnego z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

– Pilski Bank Żywności – choć ma już 25 lat – czuje się wciąż organizacją bardzo młodą. Nasze sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia finansowego samorządów oraz pieniędzy, które pozyskujemy podczas realizacji  projektów – mówi Mieczysław Augustyn, prezes Pilskiego Banku Żywności i senator RP.
 
– Umowa podpisana dotyczy pozyskiwania i dystrybucji żywności. Na ten cel przekazujemy dla PBŻ 20 tysięcy złotych. Nie ma takiego społeczeństwa, które nie potrzebuje dodatkowego wsparcia. Dbamy również, aby żywość się nie marnowała. Wszystkie działania powodują, że w tym roku prawdopodobnie 2, 5 tys. osób otrzyma taką pomoc żywnościową. W ubiegłym roku 868 rodzin skorzystało z naszej pomocy – przekazaliśmy 7 ton żywności o łącznej wartości rynkowej ok. 60 tysięcy złotych. To żywność pozyskiwania od sieci handlowych – dodaje Piotr Głowski, prezydent Piły.

W usprawnieniu pozyskiwania i dystrybucji żywności pomóc ma porozumienie zawarte pomiędzy Pilskim Bankiem Żywności, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Treść podpisanego przez obie strony listu intencyjnego (w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczącego Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020) obejmuje przeprowadzenie dni otwartych w bankach żywności dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz wsparcie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, których głównym celem jest dystrybucja żywności dla potrzebujących.

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności do Organizacji Partnerskich Lokalnych, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. W Pile od dwóch lat zajmuje się tym Stowarzyszenie Pro-Senior w ramach projektu unijnego. Pomoc w formie żywności mogą otrzymać osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 1402 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1056 zł – na osobę w rodzinie. Osoby spełniające kryteria i zainteresowane tą formą pomocy mogą zgłaszać się do MOPS w Pile, ul. Kwiatowa 5, w celu otrzymania skierowania. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Pilski Bank Żywności rozwija się dynamicznie, gromadząc w ciągu roku spore ilości żywności, dlatego ważny jest również rozwój infrastruktury technicznej związanej z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją żywości. Dużą pomocą dla PBŻ było przedłużenie z Gminą Piła umowy na dzierżawę obiektów, w których aktualnie znajduje się PBŻ.

– Do tej pory mieliśmy jeden magazyn i były takie sytuacje, że musieliśmy wynajmować dodatkowe pomieszczenia na gromadzenie żywności, która do nas spływała. A to były dodatkowe koszty. W tej chwili jesteśmy w trakcie dużej modernizacji pomieszczenia, które znajduje się w tym samym budynku, gdzie mamy swoje biuro. Wykonaliśmy elewację zewnętrzną wraz z ociepleniem, remont dachu, wyburzenie ścian działowych. Skorzystaliśmy z projektu usuwania azbestu – za darmo zdjęto nam cały eternit, który został utylizowany. Do tej pory wydaliśmy już 150 tysięcy złotych na ten remont – informuje Stanisław Borecki, dyrektor Biura Banku Żywności.

Wyrzucona żywność to zmarnowane hektolitry wody i utracona energia, zużyta do jej produkcji, transportu, przechowywania i przygotowania. Marnowanie żywności ma miejsce na każdym etapie produkcji i dystrybucji, z czego za ponad połowę marnowanej żywności odpowiadają konsumenci. Minimalizowanie skali marnotrawstwa wymaga podejmowania działań uświadamiających na temat przyczyn i skutków wyrzucania jedzenia. Stąd też Pilski Bank Żywności przystępuje do działań edukacyjnych w ramach projektu „EkoMisja Nie
Marnuję”, skierowany do ok. 2000 dzieci z dziesięciu pilskich szkół podstawowych, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sebastian Daukszewicz

bank_zywnosci_pomaga1_01

bank_zywnosci_pomaga1_16 bank_zywnosci_pomaga1_02 bank_zywnosci_pomaga1_03 bank_zywnosci_pomaga1_04 bank_zywnosci_pomaga1_05 bank_zywnosci_pomaga1_06 bank_zywnosci_pomaga1_07 bank_zywnosci_pomaga1_08 bank_zywnosci_pomaga1_09 bank_zywnosci_pomaga1_10 bank_zywnosci_pomaga1_11 bank_zywnosci_pomaga1_12 bank_zywnosci_pomaga1_13 bank_zywnosci_pomaga1_14 bank_zywnosci_pomaga1_15