Pilski Budżet Obywatelski 2020 – zapraszamy do pomocy w pracach komisji

Głosowanie w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego zakończyło się kilkanaście dni temu. Wczoraj prezydent Krzysztof Szewc podpisał zarządzenie w sprawie naboru do Komisji konsultacyjnej. Jej zadaniem będzie wpisanie do systemu elektronicznego – za pośrednictwem komputerów udostępnionych przez Urząd Miasta Piły – głosów oddanych za pośrednictwem kart papierowych. Zachęcamy pilan do udziału w pracach tej komisji.

W celu zgłoszenia się do pracy w Komisji należy do 7 listopada br. dostarczyć zgłoszenie. Komisja będzie pracowała na posiedzeniach, których harmonogram zostanie ustalony podczas pierwszego spotkania Komisji. Udział w pracach Komisji jest bezpłatny.

Komisja konsultacyjna zostanie powołana już trzeci raz. Inicjatywa jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem również w tym etapie konsultacji. Warto zauważyć, że takie działanie zyskało pozytywną opinię Najwyższej Izby Kontroli i zostało zaliczone do dobrych praktyk podczas ostatniej kontroli budżetów obywatelskich w Polsce.

W raporcie pokontrolnym NIK można przeczytać m.in. „Prezydent Piły w 2017 r. powołał Komisję Konsultacyjną, w której zasiedli mieszkańcy miasta (przedstawiciele osiedli) oraz pracownicy Urzędu. Zadaniem Komisji było wyłącznie policzenie głosów oddanych podczas konsultacji i ustalenie wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 r. Zdaniem NIK taka praktyka zwiększa transparentność procedury wyboru projektów obywatelskich, a tym samym powoduje wzrost zaufania mieszkańców do organów miasta.”

Bartosz Mirowski

pilski_budzet1_01

pilski_budzet1_02