Pilski SLD oburzony zachowaniem pielgrzymów w Skrzatuszu wobec zwierząt

pilski_sld_oburzony

– Jesteśmy w trakcie intensywnych prac nad uchwałą w sprawie zakazu organizowania przedstawień cyrkowych oraz przedstawień religijnych z udziałem zwierząt na terenach należących do miasta Piły, a także powiatu – mówi Krzysztof Maciaszczyk, szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Pile. – Projekt uchwały powinniśmy zakończyć w ciągu 2 tygodni, tak aby radni na sesji mogli omówić przygotowany przez SLD projekt – dodaje Maciaszczyk.  
 
Poniżej publikujemy tekst komunikatu, autorstwa pilskiego SLD:

„Sojusz Lewicy Demokratycznej w Pile jest oburzony niehumanitarnym traktowaniem zwierząt przez bogobojnych pielgrzymów, którzy zmierzając do sanktuarium maryjnego w Skrzatuszu zmuszali ranne konie do ciągnięcia wozu nazwanego „Karawaną Miłosierdzia Bożego”.

Zmuszanie rannych koni do pracy uważamy za etycznie naganne i pozbawione u tych osób walorów ludzkich. W związku z tym, w trosce o godziwe warunki przetrzymywania i przewożenia zwierząt żądamy od prezydenta Piły, starosty pilskiego, wójtów i burmistrzów miast powiatu pilskiego o wprowadzenie zakazu wykorzystywania na terenie Piły i powiatu pilskiego zwierząt w przedstawieniach cyrkowych oraz religijnych i wszelkich innych imprezach, które dla zwierząt noszą znamiona przymusu.

Mając na uwadze fakt, że zwierzęta są to istoty zdolne do odczuwania cierpienia oraz uwzględniając ustawową powinność ich poszanowania, ochrony oraz opieki, wyrażamy sprzeciw organizowania przedstawień cyrkowych oraz religijnych z ich udziałem na terenach należących do samorządu, podczas których rozrywka człowieka wiąże się z cierpieniem i niehumanitarnym traktowaniem zwierząt.

Sojusz Lewicy Demokratycznej w Pile żąda od Władz i radnych należytego egzekwowania zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a w szczególności tych zawartych w Rozdz. 4, Art. 17, Ust. 4 oraz informuje że obecnie jest na etapie opracowania uchwały samorządowej w sprawie zakazu organizowania przedstawień cyrkowych oraz przedstawień religijnych z udziałem zwierząt na terenach należących do miasta”.

mm
ilustracja: Piotr Michałowski „Uparty koń” (1832-35))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *