Pilskie działania w ramach Partnerstwa Lokalnego w związku z ogólnopolskim badaniem liczby osób bezdomnych

W nocy z 21 na 22 stycznia br., na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z poleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, odbyło się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych, którego celem było zdiagnozowanie liczby osób bezdomnych spędzających noc w wyspecjalizowanych placówkach oraz w miejscach niemieszkalnych.
W Pile w akcję tę zaangażowały się instytucje zrzeszone w Partnerstwie Lokalnym na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, w tym: pracownicy MOPS w Pile, AH „Życie”, Straży Miejskiej, KPP w Pile, Straży Ochrony Kolei, PCMB Monar-Markot, Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz Polskiego Związku Działkowców z Okręgowym Zarządem w Pile.

Działania zostały podjęte zgodnie z ustalonym w dniu 14 stycznia br. planem działania, opracowanym na roboczym spotkaniu Partnerstwa. W ramach akcji przeprowadzono patrolowanie miasta oraz zliczono osoby bezdomne przebywające w wyspecjalizowanych placówkach, szpitalu, dworcu kolejowym i ogrodach działkowych.

W wyniku badania ustalono, że na terenie Piły przebywa 169 osób bezdomnych, z tego: 7 osób w miejscach niemieszkalnych, 12 osób na terenie ogrodów działkowych, 3 osoby w szpitalu a pozostałe w wyspecjalizowanych placówkach MOPS oraz PCMB Monar-Markot.

Partnerzy Lokalni w dalszym ciągu prowadzić będą działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W skutecznej walce z tym problemem bardzo istotna jest jednak również postawa każdego z nas, mieszkańców Piły, nasza czujność i wrażliwość na los osób potrzebujących, szczególnie tych pozbawionych dachu nad głową, opału, ciepłego posiłku czy opieki.

Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu takie osoby, prosimy o kontakt z tutejszym Ośrodkiem pod nr telefonu 67 212 21 31.

W dni świąteczne oraz godziny popołudniowo-nocne, prosimy o kontakt z: Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT pod nr tel. 67 214 41 21, Komendą Powiatową Policji w Pile pod nr tel. 997 bądź Strażą Miejską w Pile pod nr tel. 986 (dotyczy problemu bezdomności).

Tekst: MOPS
Foto: Sebastian Daukszewicz (archiwum)

pilskie_dzialania10

pilskie_dzialania15 pilskie_dzialania11 pilskie_dzialania12 pilskie_dzialania13 pilskie_dzialania14

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *