Pilskie Muzeum Wojskowe zabezpiecza schrony wartownicze z II wojny

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile udało się nam przejąć dwa schrony wartownicze z okresu II wojny światowej. Obiekty znajdowały się na zakupionych przez prywatnych właścicieli działkach, w okolicach ul. Długosza oraz SP nr 7 w Pile.

 

Obawialiśmy się, że schrony mogą zostać zniszczone, na działkach rozpoczęto już prace porządkowe pod inwestycje. Dzięki przychylności nowych właścicieli działek, zabraliśmy obiekty do muzeum. Podziękowania dla właścicieli działek za przychylność oraz dla Łukasza Brąszkiewicza Usługi koparko-ładowarką oraz firmy Szymański Transport za wsparcie.

 

Przemysław Olszyński

Dyrektor Pilskiego Muzeum Wojskowego