Plan transportowy na najbliższej sesji

plan_transportowy

Na najbliższej sesji Rady Powiatu w Pile, która odbędzie się 28 kwietnia, radni podejmować będą uchwałę w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026”. Wcześniej będzie on omawiany na komisjach.

Zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, wprowadzenie planu transportowego jest niezbędne na terenie powiatów powyżej 80 tys. mieszkańców, aby ich mieszkańcy od 1 stycznia 2017r. mogli mieć prawo do korzystania z uprawnień do ulgowych przejazdów. Projekt planu dla powiatu pilskiego zakłada zorganizowanie sieci komunikacyjnej składającej się z 40 linii, z tego 14 linii międzygminnych (docierających do wszystkich gmin) i 26 międzypowiatowych (z powiatami: nakielskim – 3 linie, sępoleńskim – 1 linia, złotowskim – 7 linii, wałeckim – 5 linii, czarnkowsko –trzcianeckim – 4 linie, wągrowieckim – 1 linia, chodzieskim – 5 linii). Uruchomienie tych linii będzie możliwe po zawarciu stosownych porozumień między starostą pilskim a starostami ww. powiatów. Ostateczną decyzję w sprawie uchwalenia planu podejmować będzie Rada Powiatu w Pile.

– Uważam, że jest to bardzo dobry projekt, który odzwierciedla i zaspokaja potrzeby mieszkańców – mówi etatowy członek zarządu Przemysław Pochylski.Przeprowadziliśmy też całą procedurę przygotowawczą, łącznie z konsultacjami społecznymi, które odbyły się w styczniu br. Wtedy do projektu planu wpłynęło 12 uwag, i po szczegółowej analizie uwzględniliśmy pięć z nich. Projekt oddzielnie konsultowaliśmy również z przedstawicielami samorządów gminnych, po to by stworzyć jak najbardziej optymalne rozwiązania. I tak się stało. Plan został jednogłośnie przyjęty przez Zarząd Powiatu, teraz czas na opinie komisji Rady Powiatu i samej rady.   

Na etapie przygotowywania projektu planu starosta pilski wystosował też wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko. RDOŚ udzielił jednak odstępstwa od przeprowadzenia tej oceny uzasadniając, iż wykonywanie usług w publicznym transporcie drogowym polegającym na przewozie osób, nie ma znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszarach chronionych.

Plan transportowy uchwalony przez Radę Powiatu w Pile, jako akt prawa miejscowego, będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017 roku.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *