Podaruj 1% podatku Fundacji na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile!

Podaruj_1_proc_podatku

Fundacja, NR KRS 0000053885, której celem statutowym jest poprawa diagnostyki i standardu funkcjonowania pilskiego szpitala, pozyskane środki przeznacza na zakup niezbędnego sprzętu medycznego. Sprzętu, który często jest niezbędny do ratowania życia, pozwala na poprawę diagnostyki i standardu leczenia oraz unowocześnianie Szpitala.

Pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom za wszystkie wpłaty 1% i jednocześnie informujemy, iż udało nam się pozyskać w 2016 r. – kwotę 48 548,61 zł (zaufało nam 860 podatników).

Dzięki Państwa pomocy Szpital Specjalistyczny w Pile został wyposażony w kolejną partię sprzętu medycznego, który służy lokalnej społeczności i mieszkańcom regionu.

Środki zdobyte z wpłat 1% w 2016 roku, jak i środki z rezerwy roku 2015r zostały wydatkowane w kwocie 91 454,05 zł na zakup sprzętu medycznego.

Dokonano zakupu:
1. Dofinansowanie zakupu echosonografu – w kwocie – 50 tys. zł

2. Aparat do ultradźwięków z głowicą samoobsługową – Pracownia Fizjoterapii.

3. Aparat do elektroterapii, okulary ochronne – Pracownia Fizjoterapii

4. Nożyczki Sono Surg – do zabiegów onkologicznych – Blok Operacyjny

5. Holcard CR 07 do długotrwałego monitorowania tętniczego krwi – Oddz. Dziecięcy

6. Rejestrator holtera EKG, szt. 2 – Oddz. Neurologii i Oddz. Dziecięcy

7. Materace przeciwodleżynowe – szt. 2, oraz rolki do przesuwania pacjentaOddz. Neurologii

8. Spirometr diagnostyczny –służy rozpoznaniu chorób układu oddechowego – Oddz. Wewnętrzny

9. Resuscytator ambu – służy do ratowania noworodka w stanie zagrożenia.

Poza w/w sprzętem dokonaliśmy dodatkowo dofinansowania dla Szpitala zakupów na kwotę 134 107,98 zł ze środków celowych Fundacji.

W tej kwocie mieści się:

dofinansowanie modernizacji SOR – Planowy Punkt Przyjęć na Izbie Przyjęć – o wartości 61 tys. zł

Ponadto zakupiono rejestratory holtera EKG i ciśnienia (łącznie szt. 7), materace przeciwodleżynowe, klimatyzatory, wyremontowano i wyposażono Punkt na Bloku Porodowym (2 stanowiska) oraz na Oddz. Okulistycznym.

Dla zapewnienia dalszego funkcjonowania naszej Fundacji prosimy wszystkich darczyńców o wpłaty wszelkich darowizn, oraz przekazanie 1% podatku na naszą OPP.

Wypełnij PIT za 2016 rok – darmowy program do wypełniania formularzy PIT na stronie www.szpitalpila.pl

Sprawozdania, dane finansowe na stronie: Min. Pracy i Polit. Społ. bazy.ngo.pl oraz stronie

http://www.szpitalpila.pl/1_podatku_fundacja_na_rzecz_szpitala_specjalistycznego_w_pile,68.html

Z poważaniem

Prezes Zarządu Fundacji
Krzysztof Karpiński