Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania

podstawowe_zasady_grzybobrania

Rozpoczął się sezon na grzyby. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa dla osób zbierających i spożywających grzyby oraz zasadach wprowadzania do obrotu handlowego grzybów świeżych.

RADY DLA ZBIERACZY GRZYBÓW

Zbierać należy wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne (warto korzystać z atlasów);

Zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek;

Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia;

Unikać błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących (zabarwienie cebuli podczas gotowania, ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak – gatunki śmiertelnie trujące np. muchomor sromotnikowy ma przyjemny, słodkawy smak);

Zbierać grzyby w przewiewne koszyki, w żadnym przypadku w reklamówki foliowe, bo powoduje to zaparzanie i przyspiesza psucie grzybów, nie przechowywać świeżych grzybów ani potraw z grzybów zbyt długo;

Nie należy zbierać grzybów w okolicach o skupisku odpadów tj. przy zakładach produkcyjnych, jak również rosnących w rowach lub na skraju lasu, przy drogach o dużym natężeniu ruchu – grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia;

Nie należy zbierać i niszczyć grzybów niejadalnych i trujących, gdyż wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowią one część ekosystemu;

W razie wątpliwości czy zebrane grzyby są trujące czy jadalne, można skorzystać z bezpłatnej porady w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile;

Nie podawać grzybów małym dzieciom, z jedzenia grzybów powinny zrezygnować osoby mające kłopoty z układem pokarmowym

NALEŻY PAMIĘTAĆ

Niektóre gatunki grzybów zawierają substancje toksyczne, które mogą spowodować nawet śmiertelne zatrucie. Jak więc uniknąć zatrucia grzybami? Jest na to tylko jedna rada, a mianowicie: nauczyć się rozpoznawać gatunki grzybów jadalnych i umieć je odróżniać od podobnych do nich gatunków trujących lub niejadalnych.

OBJAWY ZATRUĆ POKARMOWYCH to:

Bóle głowy, brzucha, nudności i biegunka, uporczywe wymioty, silne pragnienie, skurcze mięśni, drgawki mięśni, zaburzenia pracy serca i układu krążenia, spadek ciśnienia tętniczego krwi, ból wątroby, silne rozszerzone źrenice, stan podniecenia, odurzenie, zamroczenie, zaburzenie świadomości, utrata przytomności, śpiączka. W takich przypadkach niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza. Należy wiedzieć, że przy zatruciach muchomorem sromotnikowym występuje faza pozornej poprawy, po której stan chorego gwałtownie się pogarsza. Często po wystąpieniu w/w objawów następuje okresowe polepszenie stanu zdrowia. Niezależnie od polepszenia stanu zdrowia osobę podejrzaną o zatrucie należy natychmiast przewieźć do szpitala!!!

Zgłoszenie się w porę do lekarza może choremu uratować życie.

Zasady wprowadzania grzybów świeżych do obrotu

Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo środków spożywczych zawierających w swoim składzie grzyby, obejmuje 44 gatunki zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz.U.115.672.2011r).

Punkty skupu grzybów oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie skupu, oraz handel grzybami, zobowiązani są zatrudnić osoby posiadające uprawnienia klasyfikatora grzybów, a dla grzybów suszonych grzyboznawcę.

Grzyby świeże rosnące w warunkach naturalnych wolno sprzedawać w placówkach handlowych lub na targowisku pod warunkiem: – uzyskania atestu klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy – umieszczenia w miejscu sprzedaży informacji o gatunku grzybów, nazwiska i adresu sprzedawcy.

DYŻURY GRZYBOZNAWCY/KLASYFIKATORA GRZYBÓW

Codziennie w godz. od 7:30 – 10:00 – udzielanie porad, wydawanie atestów na grzyby suszone i świeże w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, al. Wojska Polskiego 43

Wydając atesty na grzyby świeże dokonuje się oceny zgodności gatunkowej grzybów oraz cech organoleptycznych. A test obejmuje partie badaną, której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godzin w temp.10°C

Pamiętajmy. Koszyk z wikliny jest najlepszy na zbieranie grzybów. Nie należy niszczyć grzybów trujących! One są pożywieniem dla zwierząt leśnych.

(SE)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *