Podsumowanie doskonalenia zawodowego PSP i OSP w czerwcu

29 czerwca 2015 roku odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe pod kryptonimem „LAS 2015” na terenie Nadleśnictwa Podanin, w którym uczestniczyło łącznie 15 zastępów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych w sile 70 strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży oraz z jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu chodzieskiego. Ćwiczenia obserwował Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk, wójt gminy Budzyń – Marcin Sokołowski, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin – Janusz Piechocki, a także Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży bryg. Przemysław Skonieczny.

16 czerwca 2015 roku w KP PSP w Chodzieży przeprowadzono aplikacyjne ćwiczenia dowódczo – sztabowe na wypadek powstania pożaru w lesie. W ćwiczeniach uczestniczyła kadra systemu codziennego KP PSP w Chodzieży pod kierownictwem Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży bryg. Przemysława Skoniecznego.

W miesiącu czerwcu 2015r. wszystkie zmiany służbowe JRG PSP w Chodzieży w ramach doskonalenia zawodowego realizowały i uczestniczyły w następujących szkoleniach, ćwiczeniach oraz warsztatach:

– warsztaty z zakresu ratownictwa wodnego: prowadzenie akcji na akwenie wodnym – jezioro miejskie, podejmowanie osoby poszkodowanej z wody; transport łodzi – wodowanie i mocowanie,

– warsztaty z taktyki działań ratowniczych podczas zdarzeń z gazami technicznymi: postępowanie w przypadku nieszczelności butli z acetylenem.

– zajęcia teoretyczne i praktyczne z BHS (Bezpieczeństwa i Higieny Służby) dla każdej zmiany służbowej: zasady BHP podczas działań na wysokości; przyczyny wypadków – postępowanie w razie wypadku,

– zajęcia teoretyczne i praktyczne z BHS dla każdej zmiany służbowej: wymagania BHP podczas ćwiczeń i szkoleń z użyciem sprzętu hydraulicznego będącego na wyposażeniu JRG,

– Rozpoznanie Operacyjne Obiektu:

1) Nadleśnictwo Podanin – punkt obserwacyjny oraz główne drogi pożarowe i punkty czerpania wody. Ćwiczenia z użyciem map, nawigacji w terenie.

2) Gospodarstwo rolne Promar Margońska Wieś.

Kompleksowo przy wszystkich zajęciach praktycznych realizowane były ćwiczenia z zakresu udzielania KPP oraz organizacji łączności.

Poza tym w czerwcu odbyło się szkolenie w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego, w którym uczestniczyli wszyscy Dyżurni Operacyjni Powiatu oraz funkcjonariusze systemu codziennego i sytemu zmianowego pełniący służbę w SK.

Ponadto w miesiącu czerwcu br. D-ca JRG PSP w Chodzieży kpt. Maciej Zwierzykowski przeprowadził warsztaty pod kryptonimem „Pożary Lasów” dla druhów OSP z powiatu chodzieskiego.  Podczas ćwiczeń praktycznych druhowie prowadzili również korespondencję radiową zgodnie z metodyką organizacji łączności radiowej, pracując na kanałach ratowniczych oraz dowodzenia i współdziałania. Łącznie w warsztatach udział wzięło 65 druhów z piętnastu jednostek OSP powiatu chodzieskiego (wszystkie z gmin: Chodzież, Margonin, Budzyń).

Tekst: st. kpt. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: archiwum KP i JRG PSP w Chodzieży

podsumowanie_doskonalenia_zawodowego10

podsumowanie_doskonalenia_zawodowego20 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego11 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego12 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego13 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego14 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego15 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego16 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego17 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego18 podsumowanie_doskonalenia_zawodowego19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *