Podsumowanie doskonalenia zawodowego PSP i OSP za październik

W miesiącu październiku 2015r. wszystkie zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży w ramach doskonalenia zawodowego realizowały i uczestniczyły w następujących szkoleniach, ćwiczeniach oraz warsztatach:

– zajęcia teoretyczne i praktyczne z BHS (Bezpieczeństwa i Higieny Służby) dla każdej zmiany służbowej: zabezpieczenie ratowników pracujących w aparatach ODO, podczas rozwinięć gaśniczych po klatkach schodowych z zachowaniem zasad BHP,

– zajęcia teoretyczne i praktyczne z organizacji działań ratowniczych: sposoby dokonywania dostępu do osób poszkodowanych, uwięzionych w pojazdach; dobór odpowiedniego zestawu hydraulicznego do zastanej sytuacji; stabilizacja pojazdów,

– zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu ratownictwa medycznego, w szczególności procedury postepowania przy oparzeniach termicznych i chemicznych oraz szkolenia na fantomach,

– zajęcia teoretyczne i praktyczne z ewakuacji osób poszkodowanych z wysokości; zasady  zabezpieczenie poszkodowanych i  ratowników pracujących na wysokości.

– Rozpoznanie Operacyjne Obiektu: Zespół Szkół w Margoninie oraz Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

Kompleksowo przy wszystkich zajęciach praktycznych realizowane były ćwiczenia z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz organizacji łączności.

Poza tym w dniu 28 października br. odbyło się szkolenie dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatu chodzieskiego. Głównym tematem szkolenia były zagrożenia od sieci elektroenergetycznych występujące podczas działań ratowniczo – gaśniczych oraz zasady bezpieczeństwa i sposoby postępowania przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych.  Zajęcia odbyły się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży.

Ponadto zmiany służbowe JRG oraz funkcjonariusze KP PSP w Chodzieży w miesiącu październiku uczestniczyli jako obserwatorzy i rozjemcy ćwiczeń ewakuacyjnych w placówkach oświatowych (szkołach oraz przedszkolach) na terenie całego powiatu chodzieskiego.

Tekst: st. kpt. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: archiwum KP i JRG PSP w Chodzieży

podsumowanie_doskonalenia00

OLYMPUS DIGITAL CAMERA podsumowanie_doskonalenia01 podsumowanie_doskonalenia02 podsumowanie_doskonalenia03 podsumowanie_doskonalenia04 OLYMPUS DIGITAL CAMERA podsumowanie_doskonalenia06

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *