Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Wałczu za 2022 rok wraz z przekazaniem samochodów

9 lutego 2023 roku w siedzibie KP PSP w Wałczu odbyła się uroczysta zbiórka poświęcona podsumowaniu działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w roku 2022 wraz z przekazaniem samochodów pożarniczych.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:

•    Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Tomczyk;

•    Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz;

•    Burmistrza Miasta Wałcza Maciej Żebrowski;

•    Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik;

•    Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski;

•    Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Joanna Jastrzębowska;

•    Zastępca Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Pile Marcin Chirrek;

•    Przedstawiciele instytucji, służb mundurowych, Lasów Państwowych, ochotniczych straży pożarnych powiatu wałeckiego, duchowieństwa, emerytowanych funkcjonariuszy PSP, pracownicy cywilni i funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wałczu.

W pierwszej części spotkania Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Tomczyk przekazał na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu st. bryg. Dariuszowi Lubianiec, kluczyki do samochodów: lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRR Mitsubishi L200, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBM 23/16 Renault C480, samochodu operacyjnego SLOp Hyundai I30. Poświęcenia pojazdów dokonał brat Andrzej Mańczak.

W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń. Kapituła Zachodniopomorskiego Krzyża Świętego Floriana nadała Srebrny Krzyż za zasługi dla pożarnictwa i godną służbę:

•    Druhowi Janowi Matuszewskiemu – Prezesowi Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu;

•    St. bryg. Dariuszowi Lubianiec – Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

Wręczenia odznaczeń dokonał Przewodniczący Kapituły Zachodniopomorskiego Krzyża Świętego Floriana – nadbryg. Jarosław Tomczyk w asyście st. bryg. Pawła Dymeckiego – członka Kapituły.

Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” przyznało Medal z okazji XXV-lecia Związku Zawodowego Strażaków „Florian” st. ogn. Grzegorzowi Kowalskiemu.

Przedstawiciele jednostek OSP Rudki i OSP Witankowo odebrali z rąk Zachodniopomorskiego Komendanta Powiatowego Wojewódzkiego nadbryg. Jarosława Tomczyka, decyzje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tym samym, wszystkie jednostki osp z terenu Gminy Wałcz będą działać w strukturze KSRG.

W trakcie trwania zbiórki odczytano list od Posła na Sejm RP Pana Czesława Hoca, który podziękował wałeckim strażakom PSP i OSP za ciężką służbę dla mieszkańców i pogratulował pozyskania nowych pojazdów.

W drugiej części uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Wałczu st. bryg. Dariusz Lubianiec przedstawił prezentację z działalności Komendy Powiatowej PSP w Wałczu w roku 2022, w tym omówił proces finansowania i zakupu trzech nowych pojazdów, których łączna wartość to 1 812 440,00 zł:

1.    Samochód operacyjny marki HYUNDAI i30 koszt zakupu to 135 000,00 zł. Kwotę 50 000,00 zł zapewniło Miasto Wałcz, kwotę  55 000,00 zł Gmina Wiejska Wałcz, a 30 000,00 zł przekazał Powiat Wałecki.

2.    Samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy MITSUBISHI L200 (SLRR) Koszt zakupu to 216 200,00 zł. Finansowanie zakupu pojazdu zapewnił Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w wysokości 60 000 zł, pozostała kwota zapewniona z budżetu Państwa.

3.    Ciężki samochód ratowniczo gaśniczy GCBM 23/16 marki Renault. Koszt zakupu to 1 461 240,00 zł Finansowanie zakupu pojazdu zapewnił Narodowy i Wojewódzki FOŚiGW

W latach 2018-2022 Komenda Powiatowa PSP w Wałczu doposażona została w 9 nowych pojazdów ratowniczych, 1 łódź ratowniczą z przyczepą transportową oraz przyczepkę prądotwórczą o mocy 40 KW. Łączna wartość sprzętu to 5 513 791 zł. Pomoc w dofinansowaniu ze strony samorządów powiatu wałeckiego w/w okresie to kwota 509 740 zł. Kwota prawie 5 000 000,00 zł została przekazana z budżetu Państwa.

Na koniec zbiórki działalność Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa zachodniopomorskiego podsumował Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Tomczyk.

Zakończenie uroczystości nastąpiło przy poczęstunku.

Komenda Powiatowa PSP w Wałczu

podsumowanie_dzialalnosci

podsumowanie_dzialalnosci_02 podsumowanie_dzialalnosci_03 podsumowanie_dzialalnosci_04 podsumowanie_dzialalnosci_05 podsumowanie_dzialalnosci_06 podsumowanie_dzialalnosci_07 podsumowanie_dzialalnosci_08 podsumowanie_dzialalnosci_09