Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Wałczu za 2023 rok

W dniu 23.02.2024 r. w siedzibie KP PSP w Wałczu odbyła się uroczysta zbiórka poświęcona podsumowaniu działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w roku 2023 wraz z przekazaniem samochodów oraz uruchomienia warsztatu PgazDym.

 

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:

 

 • Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Pender;
 • Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz;
 • Burmistrza Miasta Wałcza Maciej Żebrowski;
 • Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik;
 • Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski;
 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Joanna Jastrzębowska;
 • przedstawiciele instytucji, służb mundurowych, Lasów Państwowych, ochotniczych straży pożarnych powiatu wałeckiego, duchowieństwa, emerytowanych funkcjonariuszy PSP, pracownicy cywilni i funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wałczu.

 

W pierwszej części spotkania Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Pender, wraz z Burmistrzem Miasta Wałcza Maciejem Zebrowskim oraz wójtem Gminy Wałcz Janem Matuszewskim przekazali na ręce pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu st. kpt. Marcinowi Kulczykowi, kluczyki do samochodów: ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 9,5/60 MAN oraz lekkiego samochodu operacyjnego SLOp Citroen E C4x. Poświęcenia pojazdów dokonał kapelan zachodniopomorskich strażaków ks. bryg. Ryszard Szczygieł.

 

W trakcie uroczystości nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz uruchomienie w bazie lokalowej Komendy Powiatowej PSP w Wałczu warsztatu PegazDym ze specjalistycznym wyposażeniem. Elementami ww. wyposażenia zakupionymi w 2023 r. były m. in. stanowisko testowe masek i aparatów ochrony układu oddechowego LabTec (tzw. „sztuczne płuco”), myjka i suszarka automatyczna do masek i aparatów OUO, pakowarka próżniowa. Łączy koszt zakupu to około 100 000,00 zł. Finansowanie zostało zrealizowano w formie montażu finansowego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Środki finansowe zostały przekazane w całości przez samorządy powiatu wałeckiego w następujących kwotach: 18 000,00 zł Gmina Wiejska Wałcz, 18 000,00 zł Gmina Miejska Wałcz, 18 000,00 zł Gmina i Miasto Mirosławiec, 18 000,00 zł 18 000,00 zł Gmina Tuczno, 18 000,00 zł Miasto i Gmina Człopa, 10 000,00 zł Starostwo Powiatowe w Wałczu.

 

W drugiej części uroczystości  pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu st. kpt. Marcin Kulczyk przedstawił prezentację z działalności Komendy Powiatowej PSP w Wałczu w roku 2023. Omówił m. in. ilość wyjazdów do zdarzeń na terenie powiatu wałeckiego, stan wyposażenia w sprzęt JRG KP PSP Wałcz oraz jednostek OSP, przeprowadzoną profilaktykę społeczną związaną z ochroną przeciwpożarową, współpracę z samorządami i innymi instytucjami. Przedstawił ponadto proces finansowania i zakupu dwóch nowych pojazdów, których łączna wartość to 1 954 240,00 zł.:

 

 1. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 9,5/60 6×6, którego wartość zakupu wyniosła 1 748 000,00 zł (środki finansowe na zakup w kwocie 1 338 000,00 zł zostały przekazane z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, pozostałe kwoty przekazały samorządy powiatu wałeckiego: 300 000,00 zł Gmina Wiejska Wałcz i  50 000,00 zł Gmina Miejska Wałcz, a także 60 000,00 Lasy Państwowe);
 2. lekkiego samochodu operacyjnego SLOp o napędzie elektrycznym Citroen E C4X o wartości 206 240,00 zł (środki finansowe na zakup w kwocie 195 928,00 zł zostały przekazane z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pozostała kwota, tj, 10 312,00 zabezpieczona została z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie).

 

St. kpt. Marcin Kulczyk podziękował przedstawicielom samorządów powiatu wałeckiego za pomoc finansową dla KP PSP Wałcz w minionym roku, która przedstawiała się następująco:

 • Gmina Wiejska Wałcz – 318 000,00 zł
 • Gmina Miejska Wałcz  – 150 000,00 zł
 • Lasy Państwowe – 60 000,00 zł
 • Gmina Mirosławiec – 18 000,00 zł
 • Gmina Tuczno – 18 000,00 zł
 • Miasto i Gmina Człopa – 18 000,00 zł
 • Starostwo Powiatowe w Wałczu – 10 000,00 zł.

 

W trakcie trwania zbiórki działalność Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa zachodniopomorskiego podsumował Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Pender.

 

Na koniec zbiórki odczytano list od Posła na Sejm RP Pana Pawła Suskiego, który wyraził wdzięczność za wspaniałą pracę strażaków, poświęcających własne zdrowie i życie, by nieść pomoc drugiemu człowiekowi, deklarując tym samym swoją dyspozycyjność, pomoc i wsparcie.

 

Zakończenie uroczystości nastąpiło przy poczęstunku.

 

Tekst: sekc. Regina Mowczan

Zdjęcia: ogn. Robert Nowicki