Podsumowanie pracy złotowskich policjantów

24 stycznia w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie o godzinie 13:30 odbyła się odprawa roczna, która miała na celu podsumowanie 2022 roku oraz omówienie wybranych zagadnień pracy poszczególnych pionów Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. W odprawie udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinspektor Piotr Mąka.

Podsumowanie ubiegłorocznej służby odbyło się 24 stycznia w budynku Starostwa Powiatowego, w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinspektora Piotra Mąki, władz samorządowych, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu oraz policjantów i pracowników komendy.

Podczas odprawy rocznej, Komendant Powiatowy Policji w Złotowie Robert Chwedczyk, wraz z I Zastępcą komisarzem Łukaszem Zajączkowskim, przedstawili wyniki poszczególnych pionów jakie uzyskano w roku 2022. Zaprezentowane zostały realizowane przedsięwzięcia profilaktyczne oraz inicjatywy szczególnie te ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Inspektor Robert Chwedczyk omówił i przedstawił sytuację kadrową złotowskiej jednostki oraz podkreślił, że wiele z przedsięwzięć nie odbyło by się bez wsparcia samorządów które w ubiegłym roku wyniosło ponad 200.000zł.

Odprawę podsumował Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinspektor Piotr Mąka, który pozytywnie oceniła pracę policjantów ze złotowskiej jednostki. Podziękował również samorządowcom za współpracę na rzecz bezpieczeństwa.

W dalszej części odprawy głos zabrała Starosta Złotowski Ryszard Goławski, który podziękował policjantom za wkład i zaangażowanie w codzienną służbę. Podkreślił że dzięki prowadzonym działaniom mieszkańcy powiatu czują się bezpiecznie.

W trakcie spotkania nie zabrakło pytań od samorządowców do których odniósł się Komendant Wojewódzki Policji oraz Komendant Powiatowy.

Odprawa roczna zakończona została przekazaniem nowego radiowozu Suzuki-Cross którego zakup został sfinansowany ze środków samorządowych. Przed budynkiem Starostwa prezentowany był również radiowóz Kia Sportage, który pod koniec ubiegłego roku przekazany został do Komisariatu Policji w Krajence.

mł.asp. Damian Pachuc
KPP Złotów

podsumowanie_pracy

podsumowanie_pracy_02 podsumowanie_pracy_03 podsumowanie_pracy_04 podsumowanie_pracy_05 podsumowanie_pracy_06 podsumowanie_pracy_07 podsumowanie_pracy_08 podsumowanie_pracy_09