Podsumowanie rocznej współpracy w ramach projektu „Klasa Patronacka”

Dzięki umowie, którą podpisali Tomasz Wojciechowski, Prezes Zarządu Spółki „Gwda”, Dorota Frydrych, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile oraz Sebastian Dzikowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, uczniowie klasy patronackiej I b mogli m.in. wziąć udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych na terenie szkoły, czy w siedzibie Spółki. W roku szkolnym 2014/2015 hasłem  przewodnim projektu była segregacja odpadów i pomoc w zrozumieniu jej zasad.

19 czerwca odbyło się na terenie Spółki Wodno-Ściekowej  „Gwda” sp. z o. o ognisko, na którym podsumowano roczną współpracę w ramach projektu „Klasa patronacka”. Prezes Zarządu Spółki Tomasz Wojciechowski i Ewelina Dziubakiewicz-Skowrońska wręczyli uczniom nagrody za podejmowane w roku szkolnym różnorodne działania ekologiczne i zaangażowanie w konkursy. Dzieci podziękowały gospodarzom imprezy, a zarazem pomysłodawcom klasy patronackiej piosenką i albumem prac plastycznych.

Uczestnicy wzięli też udział w wycieczce, podczas której zapoznali się z technologią oczyszczania ścieków.  Dowiedzieli się również jakie odpady biodegradowalne przyjmuje Spółka do kompostowania. Czas wspólnie spędzony na zabawie przy ognisku oraz zwiedzaniu oczyszczalni pozostanie miłym wspomnieniem w pamięci dzieci,  rodziców i wychowawcy klasy Beaty Szwarc-Gazdy.

red

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *