Podsumowanie roku 2014 u pilskich strażaków

10 lutego 2015 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność w 2014 roku.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w tym m.in: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – nadbryg. Wojciech Mendelak Starosta Pilski – Franciszek Tamas, Wicestarosta Pilski – Stefan Piechocki Zastępca Prezydenta Miasta Piły – Krzysztof Szewc, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego – Eligiusz Komarowski, Sekretarz Starostwa Powiatowego – Wojciech Szutkowski, Kapelan pilskich strażaków – ks. Władysław Nowicki, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej, Wójt Kaczor Brunon Wolski, Wójt Białośliwia Krzysztof Rutkowski, Prokurator Rejonowy w Pile – Magdalena Roman Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych – Iwona Siwecka, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pile – podinsp. Sławomir Sobański, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Marek Duraj, Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pile – Wojciech Ratajczak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory – Krzysztof Gromaczkiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra – Adam Standio, Harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec w Pile – Grzegorz Rzymski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile – dh. Krzysztof Fojt, Prezesi i Komendanci Miejsko Gminni ZOSP RP z terenu powiatu pilskiego.

Przed rozpoczęciem narady na placu przed Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej nr 1 w Pile odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego specjalistycznego pojazdu ratowniczego – drabiny mechanicznej SD-37. Kluczyki do nowego samochodu, z rąk Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu nadbrygadiera Wojciecha Mendelaka odebrał Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 1 w Pile mł.bryg. Maciej Kubacki.

Pojazd ten został zakupiony w ramach projektu „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” a jego wartość to ponad 1 866 tysięcy złotych. Zastąpił on 20-letni pojazd, który został przekazany do Komendy Powiatowej PSP w Czarnkowie, gdzie zapewne posłuży jeszcze przez wiele lat.

Informację o pracy Komendy w minionym roku przedstawił Komendant Powiatowy PSP – mł. bryg. Rafał Mrowiński. Przypomniał najważniejsze wydarzenia oraz osiągnięcia pilskiej komendy w 2014 roku oraz plany do realizacji na rok 2015. W trakcie prezentacji przedstawione zostały najbardziej charakterystyczne zdarzenia minionego roku, działalność operacyjna tak PSP jak i poszczególnych jednostek OSP powiatu, działania edukacyjno-prewencyjne, zagadnienia kwatermistrzowskie, w tym inwestycje prowadzone w roku 2014.

Warto wspomnieć o tym, że w 2014 r. pilscy straży uczestniczyli lub byli gospodarzami 65 różnego rodzaju pokazów, począwszy od przyjmowania w swoich obiektach grup przedszkolnych, szkolnych, studentów aż do udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, festynach osiedlowych, różnego rodzaju turniejach, i wielu innych tego typu imprezach. Za każdym razem staramy się wykorzystać taką okazję do rozpowszechniania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, a zwłaszcza wszelkich zagadnień związanych z ratownictwem medycznym oraz z tlenkiem węgla, pospolicie nazywanym „czadem”.

Inną ważną informacją było przedstawienie średniego czasu, jaki upłynął od momentu przyjęcia informacji o zdarzeniu, przez nasze służby dyżurne, do momentu dojazdu do miejsca zdarzenia pierwszego zastępu straży pożarnej. Podobnie jak przez kilka ostatnich lat, również w roku minionym powiat pilski wypadł bardzo dobrze w tym zakresie na tle całego województwa. Okazało się, że ten uśredniony czas dla wszystkich 1345 zdarzeń, bo tyle odnotowaliśmy w roku ubiegłym, wyniósł 6 minut i 47 sekund.
Komendant Powiatowy podziękował za wspieranie działań pilskich strażaków w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu, m.in. za pomoc w realizacji zadania polegającego na remoncie i wyposażeniu nowego warsztatu obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, który to będzie służył wszystkim strażakom, również tym z jednostek OSP, powiatu pilskiego.

Podczas narady wręczone zostały puchary i dyplomy dla jednostek OSP, najlepiej przygotowanych podczas jesiennego przeglądu stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego oraz zaplecza i warunków BHP jednostek typu „S” powiatu pilskiego.

I miejsce w kategorii jednostek OSP w KSRG uzyskały jednostki:

OSP KSRG Kruszewo – gm. Ujście
OSP KSRG Osiek n/Notecią – gm. Wyrzysk
OSP KSRG Stara Łubianka – gm. Szydłowo
OSP KSRG Szydłowo – gm. Szydłowo

I miejsce w kategorii jednostek OSP typu „S” uzyskały jednostki:

OSP Skrzatusz – gm. Szydłowo

W trakcie narady głos zabrali również nasi goście w osobach Starosty Pilskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Piły oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Wszyscy oni zgodnie, ocenili bardzo pozytywnie wyniki i osiągnięcia pilskiej komendy PSP za ubiegły rok, sprawność całego systemu ratowniczo-gaśniczego, podkreślając ważną i istotną rolę w tym systemie jednostek OSP. Wypowiedziano wiele serdecznych słów oraz podziękowań, za trud włożony w realizację zadań ratowniczych, realizowanych zarówno przez strażaków zawodowych jak i ochotniczych.

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pilskiego w 2014 roku, zamieszczona została stronie www.pila.psp.wlkp.pl  w dziale SPRAWOZDANIA.

Tekst: bryg. Robert Komarnicki
Zdjęcia: mł. kpt. Krzysztof Gajewski, Dawid Śmigiel

podsumowanie_roku10

podsumowanie_roku20 podsumowanie_roku11 podsumowanie_roku12 podsumowanie_roku13 podsumowanie_roku14 podsumowanie_roku15 podsumowanie_roku16 podsumowanie_roku17 podsumowanie_roku18 podsumowanie_roku19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *