Podsumowanie wyników pracy pilskich policjantów

podsumowanie_wynikow

Pilscy policjanci w 2020 roku przeprowadzili więcej interwencji, zatrzymali więcej sprawców przestępstw oraz nietrzeźwych kierujących. Wzrosła również liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie. Ponadto zabezpieczono 18 kg narkotyków, a wartość zabezpieczonego mienia to kwota bliska 3,5 mln złotych. W tym czasie zrealizowano wiele spraw o charakterze kryminalnym oraz gospodarczym. Ubiegły roku to także ważne wydarzenia dla całej jednostki m. in. udział policjantów w centralnych obchodach Święta Policji w Warszawie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego upamiętniającego budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Rok 2020 był rokiem bardzo wymagającym dla pilskich funkcjonariuszy. Oprócz wykonywania ustawowych zadań jak np. wykrywanie sprawców przestępstw, pilnowanie porządku oraz zapewnienie bezpieczeństwa, policjanci otrzymali nowe zadania związane z walką z COVID-19.

Podsumowując stan bezpieczeństwa na terenie całego powiatu okazało się, że w 2020 roku pilscy funkcjonariusze przeprowadzili więcej interwencji, zatrzymali więcej sprawców przestępstw oraz nietrzeźwych kierujących. Wzrosła również liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie. Więcej osób zostało tymczasowo aresztowanych. W tym czasie zrealizowano także wiele ważnych spraw o charakterze kryminalnym oraz gospodarczym. Z czarnego rynku zdjęto ponad 18 kg narkotyków, a wartość mienia zabezpieczonego przez pilską jednostkę to kwota blisko 3,5 mln złotych.

Najważniejsze wydarzenia z życia jednostki w 2020 roku:

•    W obecności Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Komendanta Powiatowego Policji w Pile i Władz Samorządowych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wmurowania aktu erekcyjnego upamiętniającego budowę nowej siedziny Komendy Powiatowej Policji w Pile.

•    Komendant Powiatowy Policji w Pile nadkom. Mariusz Wiśniewski towarzyszył pilskiemu dzielnicowemu, który wystąpił przed trybuną honorową wraz z pięcioma innymi laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł”, podczas centralnych obchodów Święta Policji w Warszawie.

•    W sali konferencyjnej pilskiej jednostki miała miejsce uroczystość powołania Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pile. Podczas odprawy, w której udział wzięła kadra kierownicza, został odczytany rozkaz w którym to kom. Magdalena Maślankiewicz-Niedbalska została powołana na Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Pile.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie pracy poszczególnych pionów.

Wydział Prewencji oraz Wydział Ruchu Drogowego

Efektywność służby policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pile realizujących zadania o charakterze prewencyjnym:
  2019 2020
Interwencje publiczne  16 185 18 991
Interwencje domowe 578 762
Zatrzymano osób 706 759
Założono Niebieskich Kart 364 456
Osoby przebywające w PDOZ 996 1 809
Osoby doprowadzone do PDOZ do Wytrzeźwenia 59 797

 

Policjanci pionu prewencyjnego przeprowadzili o 2 360 więcej interwencji w stosunku do roku ubiegłego. Znacząco wzrosła liczba założonych Niebieskich Kart (+92) oraz osób doprowadzonych do wytrzeźwienia do PDOZ – więcej o 738 osób.

Efektywność służby policjantów Wydziału Ruchu Drogowego
  2019 2020
Zatrzymano praw jazdy 333 377
Zatrzymano dowodów rejestracyjnych 2109 2021
Nietrzeźwi kierujący 145 176

W ubiegłym roku na drogach powiatu pilskiego zaistniało 1 239 zdarzeń drogowych, w tym 34 wypadki (4 mniej niż w roku 2019) oraz 1205 kolizji. W wyniku tych zdarzeń 5 osób poniosło śmierć (w roku ubiegłym odnotowaliśmy 9 ofiar śmiertelnych), a 34 osoby zostały ranne.

Zespół do spraw Wykroczeń

  2019 2020
Sprawy wszczęte 1 690 1 978
SKierowane wnioski o ukaranie do sądu 716 1115

W porównaniu do roku ubiegłego Zespół Wykroczeń wszczął 288 spraw więcej oraz skierował 399 więcej wniosków o ukaranie do sądu.
Okres pandemii COVID-19

Sprawdzono 30 906 osób przebywających na kwarantannie w powiecie pilskim. Zdecydowana większość – ponad 18 tysięcy osób skontrolowano na terenie miasta Piły. Policjanci wielkrotnie byli angażowani do kontroli przestrzegania obowiązujących obostrzeń m. in. w obiektach handlowych, środkach komunikacji miejskiej. Część z tych działań była wykonana wspólnie z Państwową inspekcją Sanitarną, Strażą Miejską oraz żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

 
  2019 2020
Wykrywalność przestępstw – Ogólna 82,8 83,5
Wykrywalność przestępstw – 7 kategorii 64,2 63,5
Tymczasowe Aresztowania 35 59

Przestępstwo znęcania się nad rodziną – policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego wszczęli 66 postępowań z artykułu 207 K.K. Śledczy przedstawili zarzuty znęcania się 24 podejrzanym. W 10 przypadkach Sąd Rejonowy w Pile zadecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy przemocy.

Funkcjonariusze Zespołu Techników Kryminlistyki w 2020 r. uczestniczyli łącznie w 1 209 czynnościach – wykonali między innymi 883 oględziny oraz przeprowadzili 15 eksperymentów procesowych.

Wydział Kryminalny

W 2020 roku Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Wydziału Kryminalnego przeprowadził 418 spraw poszukiwawczych.

Spośród tych spraw ustalono i zatrzymano 336 osób poszukiwanych, z czego

•    272 osoby poszukiwane na podstawie polecenia osadzenia w Zakładzie Karnym

•    20 osób poszukiwanych na podstawie Listu Gończego

•    44 osoby poszukiwane w celu Ustalenia Miejsca Pobytu

Ponadto funkcjnonariusze prowadzili 42 sprawy poszukiwawcze za osobami zaginionymi, przy czym wszystkie te sprawy zostały zakończone.

Funkcjonariusze WKR zabezpieczyli blisko 18,5 kg narkotyków o wartości 1,5 mln. złotych

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

Funkcjonariusze WPG w trakcie prowadzonych postępowań w ramach kompensacji na rzecz Skarbu Państwa oraz pokrzywdzonych zabezpieczyli ponad 1,6 mln złotych. Zabezpieczenie to obejmowało kosztowności, pieniądze, biżuterię oraz mienie ruchome i nieruchome.

Łączna ilość zabezpieczonych wyrobów bez polskich znaków akcyzy skarbowej w 2020 r.

•    Wyroby alkoholowe w postaci spirytusu, wódki oraz zacieru – 800 litrów

•    Tytoń do palenia – krajanka 1 820 kg

•    Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonych poadatków wyniosły łącznie 1,5 mln złotych.

Wydział Ogólny

W ubiegłym roku do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Pile przyjęto 18 nowych funkcjonariuszy. Ponadto 4 policjantów przeniosło się do Piły z innych jednostek terenowych.

Szef pilskich policjantów wręczył 77 rozkazów, w których mianował policjantów na wyższe stanowiska służbowe.  W tym okresie awanse na wyższy stopień służbowy otrzymało 86 funkcjnariuszy.

Służbowe środki transportu – 7 mocno wyekspoloatowanych pojazdów zostało wycofanych z dalszego użytkowania. W ich miejsce pozyskano 3 nieoznakowane radiowozy, które zostały przekazane pilskie jednostce dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Bezpiczny Powiat” z Piły.

Łączna wartość środków pozyskanych od podmiotów zewnętrznych to kwota ponad  205 tys. złotych.

Komisariat Policji w Wyrzysku

Funkcjonariusze z terenu KP Wyrzysk zabezpieczyli ponad 1,2 kg narkotyków, a mienie zabezpieczone przez komisariat to kwota ponad 232 tys. złotych.

Podczas pełnionych służb policjanci zatrzymali 97 sprawców przestępstw oraz 36 osób poszukiwanych. Ponadto odnotowano 97 kolizji, 3 wypadki drogowe, w których 5 osób zostało rannych.

Na terenie podległym KP Wyrzysk funkcjonariusze zatrzymali 118 nietrzeźwych kierujących.

Podziękowania

Komendant Powiatowy Policji w Pile nadkom. Mariusz Wiśniewski składa podziękowania dla wszystkich samorządów oraz instytucji współpracujących na co dzień z Komendą Powiatową Policji w Pile oraz jednostkami podległymi za pomoc oraz wsparcie. Wyrazy wdzięczności kieruje w stronę Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat”, które przez ostatnio roku bardzo mocno zaangażowało się we wsparcie pilskiej jednostki. Za zaangażowanie, kreatywność, dyspozycyjność, dobrą służbę i pracę serdeczne podziękowania szef pilskich policjantów kieruje do wszystkich swoich podwładnych – policjantek, policjantów oraz pracowników cywilnych z Komendy Powiatowej Policji w Pile, Komisariatu Policji w Wyrzysku, Posterunku Policji w Białośliwiu, Łobżenicy, Wysokiej, Kaczorach, Ujściu oraz Szydłowie.

mł. asp. Jędrzej Panglisz
KPP w Pile