Podsumowano projekt „W kontakcie”

Pod patronatem medialnym Tętna Regionu

30 października 2019r. w sali kameralnej Regionalnego Centrum Kultury odbyło się podsumowanie ekologiczno-literackiego projektu „W kontakcie” przeprowadzonego przez ósmoklasistów z pilskiej Siódemki z zakresu edukacji kulturowej w ramach Bardzo Młodej Kultury. Ten regrantingowy program realizowały w pilskiej Szkole Podstawowej nr 7 imienia Adama Mickiewicza dwie nauczycielki: Maja Cieślak-Strzelec i Katarzyna Zabłocka. W ramach tego projektu zorganizowano m.in. Miejski Konkurs Poetycki „Ekologiczny świat”.

– Po przeprowadzonej w ubiegłym roku szkolnym ewaluacji okazało się, że młodzież chce działać, chce robić coś poza szkołą, chce być za coś odpowiedzialna. Drugą istotną sprawą było to, że dzieci nie potrafią nawiązać kontaktu z dorosłymi, rozmawiać z nimi. Wychodząc naprzeciw tym problemom zorganizowano spotkania z dorosłymi. Ich celem była wymiana wiedzy i doświadczeń, podpatrzenie ciekawych rozwiązań, które można by wprowadzić w życiu codziennym, by poprawić kondycję naszej planety. Te symboliczne spacery uświadomiły wszystkim, że jeżeli nic nie będziemy robić, to niestety nasz świat zniknie, a my razem z nim – mówi Maja Cieślak-Strzelec, nauczycielka SP 7 w Pile.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty poetyckie w gospodarstwie agroturystycznym w Stobnie. Uczniowie wierzą, że słowa są pomostem, że mają olbrzymią moc sprawczą. Młodzi poeci skoncentrowali się na odpowiedzialności za zastany stan. Wybrali również fragmenty utworów, które pojawią się w autobusach komunikacji miejskiej. Mają nadzieję, że wpłyną na zmianę negatywnych zachowań mieszkańców, że pobudzą ich do refleksji związanych ze zmianami klimatycznymi.

Ponadto Ósmoklasiści razem z dorosłymi wykonali plakaty, które trafią do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana do czytelni dla dzieci. Uczniowie pragną za pomocą obrazów przekazać maluchom pozytywne i negatywne zachowania ludzi, dotyczące oczywiście zmian klimatycznych.

– Przeprowadzono kolejną ewaluację, która wykazała, że zmienił się w świadomości uczniów obraz dorosłych. Ci, z którymi pracowali, to ludzie z niezwykłą wiedzą, olbrzymim poczuciem humoru i pozytywną energią. Są świadomi tego, co można poprawić, by wspomóc Ziemię. Podali wiele przykładów inicjatyw społecznych, które są coraz bardziej powszechne – wymiana ubrań, zbiórka żywności w określonych miejscach czy bookcrossing. Do tych działań uczniowie już się włączyli i propagują słuszność tych idei innym – dodaje Maja Cieślak-Strzelec.

Projekt „W kontakcie” miał prowokować do myślenia, dyskusji, działania. Miał pokazać, że siła tkwi w dialogu, w budowaniu świadomości społecznej. Zorganizowano Miejski Konkurs Poetycki „Ekologiczny świat”, wyłoniono 6 laureatów w kategorii „wiersze z miasta” i 9 z kategorii „wiersze warsztatowe”.

„wiersze z miasta”
1. Karina Zawada – SP7
2. Laura Bońka – SP5
3. Magdalena Sierhart – SP11
4. Zuzanna Załachowska – SP6
5. Julia Wolska – SP6
6. Paulina Frydryszek – SP5
7. Maja Perzyńska – SP7
8. Zuzanna Pawlak – SP5
9. Natalia Bitans – SP7

„wiersze warsztatowe”
1. Martyna Chwojnicka – SP7
2. Julia Polcyn – SP7
3. Natalia Bohatkiewicz – SP11
4. Oskar Wrzeszcz – SP7
5. Nadia Tomczyk – SP6
6. Karolina Piórkowska – SP4

Projekt realizowano we współpracy z Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!”, który był dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Poznań.

Wspierali uczniów: Miasto Piła, Regionalne Centrum Kultury, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. i „Tętno Regionu” – za co serdecznie dziękujemy.

Sebastian Daukszewicz

podsumowano_projekt1_01

podsumowano_projekt1_84 podsumowano_projekt1_02 podsumowano_projekt1_03 podsumowano_projekt1_04 podsumowano_projekt1_05 podsumowano_projekt1_06 podsumowano_projekt1_07 podsumowano_projekt1_08 podsumowano_projekt1_09 podsumowano_projekt1_10 podsumowano_projekt1_11 podsumowano_projekt1_12 podsumowano_projekt1_13 podsumowano_projekt1_14 podsumowano_projekt1_15 podsumowano_projekt1_16 podsumowano_projekt1_17 podsumowano_projekt1_18 podsumowano_projekt1_19 podsumowano_projekt1_20 podsumowano_projekt1_21 podsumowano_projekt1_22 podsumowano_projekt1_23 podsumowano_projekt1_24 podsumowano_projekt1_25 podsumowano_projekt1_26 podsumowano_projekt1_27 podsumowano_projekt1_28 podsumowano_projekt1_29 podsumowano_projekt1_30 podsumowano_projekt1_31 podsumowano_projekt1_32 podsumowano_projekt1_33 podsumowano_projekt1_34 podsumowano_projekt1_35 podsumowano_projekt1_36 podsumowano_projekt1_37 podsumowano_projekt1_38 podsumowano_projekt1_39 podsumowano_projekt1_40 podsumowano_projekt1_41 podsumowano_projekt1_42 podsumowano_projekt1_43 podsumowano_projekt1_44 podsumowano_projekt1_45 podsumowano_projekt1_46 podsumowano_projekt1_47 podsumowano_projekt1_48 podsumowano_projekt1_49 podsumowano_projekt1_50 podsumowano_projekt1_51 podsumowano_projekt1_52 podsumowano_projekt1_53 podsumowano_projekt1_54 podsumowano_projekt1_55 podsumowano_projekt1_56 podsumowano_projekt1_57 podsumowano_projekt1_58 podsumowano_projekt1_59 podsumowano_projekt1_60 podsumowano_projekt1_61 podsumowano_projekt1_62 podsumowano_projekt1_63 podsumowano_projekt1_64 podsumowano_projekt1_65 podsumowano_projekt1_66 podsumowano_projekt1_67 podsumowano_projekt1_68 podsumowano_projekt1_69 podsumowano_projekt1_70 podsumowano_projekt1_71 podsumowano_projekt1_72 podsumowano_projekt1_73 podsumowano_projekt1_74 podsumowano_projekt1_75 podsumowano_projekt1_76 podsumowano_projekt1_77 podsumowano_projekt1_78 podsumowano_projekt1_79 podsumowano_projekt1_80 podsumowano_projekt1_81 podsumowano_projekt1_82 podsumowano_projekt1_83