Podsumowano XVIII edycję „Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych”

23 października 2014 r. odbyło się spotkanie podsumowujące XVIII edycję „Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych”. Spotkanie w obecności patrona Ogólnopolskich Czwartków, medalisty olimpijskiego z Moskwy Mariana Woronina, organizatorów, władz miasta, władz powiatu, dyrektorów placówek oświatowych oraz zaproszonych gości odbyło się w pilskiej „Jedynce”. Uroczystość prowadził wieloletni prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile – Leszek Zieliński.

Czwartki Lekkoatletyczne to dla polskiego sportu inicjatywa niezwykle wartościowa i pożyteczna. Rozgrywane w ich ramach zawody są swoistym „przedszkolem” dla przyszłych adeptów królowej sportu. Dla sporej grupy młodych sportowców okazały się prawdziwym przedsionkiem do późniejszych karier sportowych. „Czwartki” stały się masowym ruchem sportowym, który kształtuje wszystkie podstawowe cechy fizyczne dzieci: szybkość, wytrzymałość, skoczność i siłę.

W osiemnastej edycji PCLA zorganizowano i przeprowadzono 10 meetingów i finałową imprezę kwalifikacyjną, na której dzieci zdobywały nominację prawa startu na Grand Prix Polski – Mistrzostwa Polski Dzieci w LA. Pięć meetingów przeprowadzonych zostało w sesji jesiennej, w miesiącu wrześniu i październiku 2013 oraz kolejne pięć w sesji wiosennej, w kwietniu i maju 2014r. Jedenasta impreza zorganizowana i przeprowadzona z cyklu Pilskie Czwartki LA, zamykająca XVIII edycję, to Grand Prix Piły, która odbyła się 8 maja 2014r. Kwalifikacje do udziału w Grand Prix Piły uzyskało 334 dzieci z 25 szkół podstawowych z Piły i regionu pilskiego tj. z 11 szkół miasta Piły i z 14 szkół regionu pilskiego, rywalizując o nominację na Mistrzostwa Polski Dzieci – Grand Prix Polski Czwartków LA.

Nominacje do Grand Prix Polski Czwartków LA, które odbyło się w Łodzi na stadionie AZS, zdobyło 86 uczniów z 22 szkół z miasta Piły i regionu pilskiego, tj. 8 szkół z miasta Piły i 14 z regionu pilskiego.

W dziesięciu meetingach i Finale Grand Prix Piły wzięło udział 6324 dzieci i młodzieży oraz 28 nauczycieli z 28 szkół podstawowych z miasta Piły i regionu pilskiego. Utrzymujący się niż demograficzny podyktował wprowadzenie zmian w klasyfikacji szkół i nauczycieli. Wprowadzono do pilskiego regulaminu klasyfikację dla małych szkół do 100 uczniów, nie naruszając zapisów regulaminu ogólnopolskiego opracowanego przez Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” w Warszawie.

Dokonana została ocena udziału szkół i nauczycieli w pilskim programie edukacji przez sport pn. „Ucząc bawić – bawiąc uczyć”. Zajęcia są prowadzone w formach zajęć pozaszkolnych pozalekcyjnych, organizowanych dla uczniów szkół podstawowych miasta Piły i regionu pilskiego.

Dokonując klasyfikacji wyników i osiągnięć szkół w poszczególnych kategoriach XVIII edycji PCLA wyłonieni zostali zwycięzcy i ustalona kolejność lokat w niżej wymienionych kategoriach:

•    klasyfikacja generalna szkół – puchary ufundowane przez Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży

•    klasyfikacja szkół miasta Piły – puchary ufundowane przez Prezydenta Miasta Piły

•    klasyfikacja szkół powiatu pilskiego – puchary ufundowane przez Starostę Pilskiego

•    klasyfikacja „małych szkół” do 100 uczniów – puchary ufundowane przez Pilskie TKKF

Oceniając pracę dydaktyczną oraz umiejętność sprawowania bezpiecznej opieki w realizowanych formach, ustalono zwycięzców w kategorii „najlepszy nauczyciel edukacji poprzez formy sportowe”:

1.    klasyfikacja nauczycieli miasta Piły, dyplomy funduje Prezydent Miasta Piły,

2.    klasyfikacja nauczycieli powiatu pilskiego, dyplomy funduje Starosta Pilski,

3.    klasyfikacja nauczycieli „małych szkół” do 100 uczniów, dyplomy funduje Prezes Pilskiego TKKF.

Sukcesy uczniów i nauczycieli są znakomitą formą promocji szkoły, miasta, gminy i powiatu. Należy dodać, że w tym roku pilscy czwartkowicze wypromowali miasto Piłę i powiat pilski w mediach międzynarodowych. Zdjęcia prezentowane były na portalu Eurosport i obiegły cały świat. Osiągane sukcesy są świadectwem stwarzania prawidłowych warunków dla zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych, mających istotny wpływ na rozwój edukacyjny, biofizyczny i prospołeczny dzieci poprzez formy usportowione. Są wyrazem wdzięczności dla władz samorządowych.

Organizatorzy i beneficjenci składają serdeczne podziękowanie za finansowanie i dofinansowanie projektu Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych wspomagających edukację dzieci: Gminie Piła, Zarządowi Powiatu Pilskiego, Stowarzyszeniu „Sport Dzieci i Młodzieży” w Warszawie, Ministerstwu Sportu i Turystyki w Warszawie dyrekcji MOSiR w Pile za udostępnianie i przygotowanie techniczne obiektów sportowych oraz panom: Franciszkowi Miedzińskiemu, Janowi Szutemu, Stanisławowi Waisowi i Kazimierzowi Ziółkowskiemu za dofinansowanie projektu edukacji dzieci poprzez sport pn „Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne”. Szczególne podziękowania należą się Dyrekcjom szkół biorących udział w projekcie PCLA.Za zaangażowanie osobiste w realizację projektu Pilskich Czwartków LA należą się wyrazy podziękowania Paniom i Panom: Piotrowi Głowskiemu – Prezydentowi Miasta Piły, Mirosławowi Mantajowi – Staroście Pilskiemu, Marianowi Woroninowi – wiceprezesowi Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Wojciechowi Kudlikowi – wicedyr. Dep. Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Włodzimierzowi Bystrzyckiemu i Andrzejowi Urbanowi za opiekę medyczną, Stanisławie Zielińskiej – za pełnienie, po raz trzynasty, funkcji kierownika reprezentacji Piły, Łucji Sznabel – za kierowanie zespołem sędziowskim, Dariuszowi Kubickiemu, Ireneuszowi Jaskółce, Rafałowi Słomce oraz pracownikom technicznym pilskiego MOSiR-u, Monice Chojnowskiej i Ewie Chejnowskiej z Pilskiego TKKF.

WYRÓŻNIONE SZKOŁY
XVIII edycji Pilskich Czwartków LA  
2013/2014

PUNKTACJA GENERALNA
1. SP 5 PIŁA
2. SP WYRZYSK
3. SP 1 PIŁA

PUNKTACJA SZKÓŁ MIASTA PIŁY
1. SP 7 PIŁA
2. SP 2 PIŁA
3. ZS NR 1 PIŁA

PUNKTACJA SZKÓŁ REGIONU PILSKIEGO
1. ZS STARA ŁUBIANKA
2. SP  KOSZTOWO
3. ZS SZYDŁOWO

PUNKTACJA SZKÓŁ REGIONU PILSKIEGO „SZKOŁY MAŁE” DO 100 UCZNIÓW
1. SP SKRZATUSZ
2. SSP BĄDECZ
3. SP  PĘCKOWO

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE
XVIII edycji Pilskich Czwartków LA
2013/2014

PIŁA
1. TUTLEWSKI MACIEJ – SP 5 PIŁA
2. OLSZEWSKI  RYSZARD – SP 1 PIŁA
3. WASILEWSKA  MAŁGORZATA – SP 7

REGION PILSKI
1. GDANIEC CEZARY- SP – WYRZYSK
2. SZCZEPANIAK ELŻBIETA – ZS STARA ŁUBIANKA
3. ROZPŁOCH-GRZELAK OLIWIA – SP KOSZTOWO

REGION PILSKI – „MAŁE SZKOŁY” DO 100 UCZNIÓW
1. DUKIEWICZ ROBERT – SP SKRZATUSZ
2. MROTEK LIDIA – SSP BĄDECZ
3. BINIAK DOROTA – SP PĘCKOWO

W sezonie 2013/2014 zawody „Czwartkowe” odbywały się w 79 miastach i uczestniczyło w nich 100 tys. dziewcząt i chłopców. Na finały do Łodzi przyjechały reprezentacje 75 miast i 2946 dziewcząt i chłopców wraz z opiekunami, nauczycielami i trenerami. Przedstawiciele 64 miast zdobyli miejsca punktowane w finale, a 46 zdobyli medale.

W klasyfikacji punktowej zwyciężyła Piła przed Tczewem i Złotowem, w medalowej Złotów przed Wejherowem i Pułtuskiem.

(SE)

podsumowano_18_edycje01

podsumowano_18_edycje02 podsumowano_18_edycje03 podsumowano_18_edycje04 podsumowano_18_edycje05 podsumowano_18_edycje06 podsumowano_18_edycje07 podsumowano_18_edycje08 podsumowano_18_edycje09 podsumowano_18_edycje10 podsumowano_18_edycje11 podsumowano_18_edycje12 podsumowano_18_edycje13 podsumowano_18_edycje14 podsumowano_18_edycje15 podsumowano_18_edycje16 podsumowano_18_edycje17 podsumowano_18_edycje18 podsumowano_18_edycje19 podsumowano_18_edycje20 podsumowano_18_edycje21 podsumowano_18_edycje22 podsumowano_18_edycje23 podsumowano_18_edycje24 podsumowano_18_edycje25 podsumowano_18_edycje26 podsumowano_18_edycje27 podsumowano_18_edycje28 podsumowano_18_edycje29 podsumowano_18_edycje30 podsumowano_18_edycje31 podsumowano_18_edycje32 podsumowano_18_edycje33