Podziękowanie za wspólne pielęgnowanie pamięci o Bohaterach! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Podziękowanie za wspólne pielęgnowanie pamięci o Bohaterach!

  podziekowanie_za_pamiec

  29 sierpnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przedstawicielami środowisk kombatanckich. Impulsem do spotkania były zmiany przewidziane w Ustawie z dnia 8 czerwca 2017 roku, na mocy których Wojewódzkie Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przestaną działać przy zarządach województw i zostaną powołane przy wojewodach.

  Podczas wydarzenia Marszałek Woźniak wręczył podziękowania dla organizacji kombatanckich i stowarzyszeń, których przedstawiciele zasiadają w Wojewódzkiej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także członków Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych. Wręczył też pamiątkowe dyplomy działaczom organizacji kombatanckich, które współdziałały z Samorządem Województwa, a także kapelanom oraz reprezentantom Rad Miejskich i Powiatowych.

  - To tylko symbolicznie smutna chwila, będziemy się jeszcze spotykać w różnych okolicznościach – powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. - Deklaruję wolę dalszego współdziałania w przyszłości, oczywiście w granicach prawa. Proszę się o wsparcie zwracać, a my będziemy do Państwa dyspozycji – podkreślił.

  W imieniu Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, za współpracę, opiekę nad organizacjami kombatanckimi i stworzenie możliwości udziału w uroczystościach patriotycznych, podziękował Marszałkowi Woźniakowi Zenon Wechmann, Przewodniczący Rady.

  Przypomnijmy, że Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych powołana została Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku. Do jej zadań należało wyrażanie opinii i doradzanie Zarządowi Województwa w sprawach dotyczących środowiska kombatanckiego w Wielkopolsce.

  Na zdjęciu (od lewej): Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Zenon Wechmann, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, gen. Jan Podhorski, Honorowy Członek Prezydium Rady i Józef Bancewicz, Sekretarz Rady.

  Anna Parzyńska – Paschke
  Urząd Marszałkowski
  Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu