Podzielcie się myślami, wzruszającymi wspomnieniami oraz ciekawymi historiami z życia wziętymi

Zapraszamy do udziału w konkursie Opowiedz Wielkopolską Historię. Do wyboru dwie formy artystyczne: literatura i film. Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia własnych opowieści, literackich lub filmowych lub własnej interpretacji poznanej historii oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości regionu Wielkopolski.

… nasza historia zmienia się za każdym razem, gdy ją opowiadamy. Fakty są jedynie szkieletem, na który nawlekamy własne wersje zdarzeń. Magdalena Grzebałkowska, „Wojenka. O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia”.

Podzielcie się myślami, wzruszającymi wspomnieniami oraz ciekawymi historiami z życia wziętymi. Własnymi lub pozyskanymi w środowisku, opowiedzianymi  przez ich bohaterów. W kontekście osobistych przeżyć, odkrywania okolicy, pamiątek rodzinnych lub osób z bliskiego otoczenia. Mogą też one być, na przykład o miejscach znanych mieszkańcom lub dziś zapomnianych, historie obiektów, zdarzenia z przeszłości, teraźniejszości. Mile też widziane będą próby kreowania przyszłości w oparciu o przeszłość i teraźniejszość czy też spójne opowiadanie składające się z kalejdoskopu różnorodnych historii.

Opowiedz Wielkopolską Historię – konkurs literacki i filmowy

•    W konkursie literackim lub filmowym udział może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.

•    Do konkursu należy zgłosić, samodzielny i nigdzie niepublikowany:

– zredagowany tekst. Forma literacka (reportaż, esej, felieton, opowiadanie etc.) jest dowolna. Autor/autorzy tekstu może/mogą używać przypisów pod tekstem według własnego uznania. Praca powinna liczyć nie więcej niż 2 kartki A4 lub 1000 znaków; można dołączyć zdjęcia Praca może mieć formę elektroniczną lub papierową (wydruk komputerowy, maszynopis, rękopis) i powinna mieć stronę tytułową zawierającą informacje: tytuł,  imię i nazwisko autora / autorów

lub

– wykonany film za pomocą urządzenia posiadającego funkcję nagrywania wideo. Może to być dokument, fabuła, lub animacja. Opowieść filmowa może trwać maksimum 7 minut. Film powinien zawierać stronę tytułową oraz napisy końcowe, zawierające informacje o twórcy/twórcach filmu i prawach autorskich do wykorzystanych utworów

• Prace konkursowe, z dopiskiem konkurs Opowiedz Swoją Wielkopolską Historię,  można przesyłać do 22 grudnia 2022 r. pocztą tradycyjną: Księgarnia Locum, 62-100 Wągrowiec, Rynek 23 lub Dom Księgarski, 64-920 Piła ul 14 Lutego 2 lub  emailem na adres: agencja.info@promocja-ksiazek.pl – podając imię i nazwisko autora/autorów pracy, adres, wiek, (dane rodziców/opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich), telefon, email. Filmy powinny być na nośnikach pamięci zewnętrznych, np.: płycie DVD/pendrive /karcie SD -lub udostępnione do pobrania przez organizatorów.

• Twórcy najciekawszych prac otrzymają interesujące książki.

Prawa autorskie nadesłanych prac przechodzą na organizatora. Przesyłając pracę autor/autorka wyraża zgodę na wykorzystywanie, przetwarzanie oraz przechowywanie swoich danych osobowych w ramach Konkursu – Opowiedz Wielkopolską Historię przez organizatorów, tj. Agencja Promocji Książek i Czytelnictwa, księgarnie: Locum w Wągrowcu i Dom Księgarski w Pile. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia i nazwiska oraz nadesłanych tekstów na stronie internetowej i w mediach społecznościowych organizatorów. Do udziału zapraszamy także obecnych mieszkańców z Ukrainy.

Wydarzenie w ramach działań Jelenie Czytają.  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Agencja Promocji Książek i Czytelnictwa

podzielcie_sie

podzielcie_sie_02 podzielcie_sie_03 podzielcie_sie_04