„Poeci nie zjawiają się przypadkiem…”

26 października 2018 roku w Wiejskim Domu Kultury w Jeziorkach, odbyła się biesiada poetycka z udziałem uczestników II Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej. Spotkanie zorganizowała  Gmina Kaczory, Rada Sołecka Wsi Jeziorki oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Po gorącym poczęstunku przy kawie, herbacie i wypiekach przygotowanych przez członkinie  Koła Gospodyń Wiejskich rozpoczęła się uczta dla ducha.
W czasie wieczoru prezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Urszula Zybura wręczyła  Markowi Wawrzkiewiczowi,  prezesowi Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich medal Nikosa Chadzinikolau.

„Przez całe życie próbuję łączyć swoje dwie ojczyzny, Grecję i Polskę”

Nikos Chadzinikolau

Nikos Chadzinikolau – poeta, tłumacz, historyk literatury urodził się w 1935 r. w Grecji. W wieku piętnastu lat  przyjechał do Polski. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, był doktorem nauk humanistycznych. Miał obywatelstwo Polski i Grecji. Zmarł 6.11.2009 roku w Poznaniu. Opublikował ponad 100 książek. Przetłumaczył utwory ponad 500 autorów greckich na język polski oraz dzieła 130 polskich autorów na język grecki. Szczytowym osiągnięciem jego wieloletniej pracy translatorskiej jest pierwszy w dziejach Polski przekład z języka starogreckiego Iliady i Odysei Homera. Przetłumaczył  „Greka Zorbę” Nikosa Kazantzakisana na język polski. Przez 26 lat pełnił funkcję prezesa Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Wieczór uświetnił koncert jego syna mieszkającego i tworzącego w Poznaniu Aresa Chadzinikolau – pianisty, poety, kompozytora i tłumacza. Wiersze Nikosa Chadzinikolau czytali Zbigniew Kresowaty, Danuta Bartosz i Ares Chadzinikolau.

Maraton poetycki rozpoczęła Pani Katarzyna Luc, organizatorka spotkania w Jeziorkach  wierszem  „Zraniona milczeniem” autorstwa  Pani Danuty Bartosz, poetki dziennikarki SPP, eseistki, felietonistki, animatorki kultury.

Swoją twórczość  prezentowali:
Konstantinos Bouras (Grecja)
Leokadia Komaiszko (Belgia)
Agnieszka Korzeniewska – Laviolette (Belgia)
Peter Gehrisch (Niemcy)
Simone Trieder (Niemcy)
Swietłana Bresławska (Ukraina)
Iryna Mironenko (Ukraina)
Sergij Szelkowij (Ukraina)
Lam Quang (Nguyen Dinh Dung) (Wietnam)
Jolanta Ciecharowska
Jerzy Fryckowski
Bogumiła Janicka
Aldona Borowicz
Zbigniew Milewski
Stefania Pruszyńska
Andrzej Tchurzewski
Andrzej Walter
Janusz Wójcik
Józef Wójcik
Urszula Zybura

W spotkaniu, które  upłynęło w atmosferze subtelnej ironii i wyrafinowanego dowcipu wzięło udział  ponad 70 osób, w tym 55 uczestników II Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej.

Był to najazd  poetów i artystów na Jeziorki.

Gościom podziękował sołtys wsi Jeziorki Janusz Michaelis oraz przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal.

Inicjatorkami spotkania były:

Danuta Bartosz – kurator konferencji, wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, prezes Fundacji literackiej „Jak podanie ręki”

Aleksandra Wyganowska – moderator spotkania, prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, dziennikarka Radia Emaus

Maria Kopeć – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu

Katarzyna Luc – Koło Gospodyń Wiejskich w Jeziorkach

Poeci chadzają swoimi drogami. Cieszymy się bardzo, że zawitali do naszego Domu Kultury w Jeziorkach.

Katarzyna Luc oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Jeziorkach

Danuta Bartosz kurator konferencji podziękowała za przytulenie 55 poetów II Międzynarodowej Konferencji w Wiejskim Domu Kultury w Jeziorkach, zwłaszcza: Katarzynie Luc, Elżbiecie Kowalskiej – przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich, Irenie Biegus – skarbnikowi Koła Gospodyń Wiejskich, a za  ich pośrednictwem pozostałym  11  członkiniom  Koła, Brunonowi Wolskiemu –  wójtowi  Gminy Kaczory, oraz Januszowi  Michaelisowi – sołtysowi wsi Jeziorki za wsparcie w przygotowaniu spotkania.

poeci_nie_zjawiaja_sie00

poeci_nie_zjawiaja_sie28 poeci_nie_zjawiaja_sie01 poeci_nie_zjawiaja_sie02 poeci_nie_zjawiaja_sie03 poeci_nie_zjawiaja_sie04 poeci_nie_zjawiaja_sie05 poeci_nie_zjawiaja_sie06 poeci_nie_zjawiaja_sie07 poeci_nie_zjawiaja_sie08 poeci_nie_zjawiaja_sie09 poeci_nie_zjawiaja_sie10 poeci_nie_zjawiaja_sie11 poeci_nie_zjawiaja_sie12 poeci_nie_zjawiaja_sie13 poeci_nie_zjawiaja_sie14 poeci_nie_zjawiaja_sie15 poeci_nie_zjawiaja_sie16 poeci_nie_zjawiaja_sie17 poeci_nie_zjawiaja_sie18 poeci_nie_zjawiaja_sie19 poeci_nie_zjawiaja_sie20 poeci_nie_zjawiaja_sie21 poeci_nie_zjawiaja_sie22 poeci_nie_zjawiaja_sie23 poeci_nie_zjawiaja_sie24 poeci_nie_zjawiaja_sie25 poeci_nie_zjawiaja_sie26 poeci_nie_zjawiaja_sie27