POKOLENIE PRZEŁOMU. PILANIE ROCZNIK 1970 | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  POKOLENIE PRZEŁOMU. PILANIE ROCZNIK 1970

  POKOLENIE_PRZElOMU

  10 listopada, o godz. 18.00, zapraszamy do Auditorium Maximum PWSZ w Pile, na promocję kolejnej, ósmej już książki wydawanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile, przy finansowym wsparciu Gminy Piła. Tym razem zobaczyć będzie można miasto oczami PILAN Z ROCZNIKA 1970.

  Książka POKOLENIE PRZEŁOMU. PILANIE ROCZNIK 1970, to specyficzne opowieści autorów o ich małych ojczyznach. Czytając poszczególne prace da się zobaczyć i wymienić ich komponenty.

  Pierwszym jest komponent geograficzny. Miejsca, z których wyrastają. W obrębie miasta nazywają obszary oswojone: budynki, osiedla, ulice, szkoły, kluby. To one decydują, jakimi ludźmi stają się. Jaki system wartości ich ukształtował i w jaki wierzą.
  Kolejny komponent ma charakter emocjonalny. Pamięć miejsc, ludzi, sytuacji, wszystko to kipi emocjami. Nakazuje wracać do nich, analizować je, dopatrywać się ukrytych ważnych życiowo sensów.
  Jest i kolejna – słabiej zaznaczona niż w tomach poprzednich – funkcja mitotwórcza. Jednak mitologizacji sprzyja czasowy dystans wobec opisywanych wydarzeń.
  I tak jak w poprzednich tomach horyzont czasowy wynosił nawet siedemdziesiąt lat, w tomie ubiegłorocznym wynosił lat trzydzieści kilka, tak teraz ów dystans, to mniej więcej dwadzieścia lat.
  A więc w opowieściach Autorów arkadyjskie obrazy zastępuje kronikarski konkret i rzetelność.Marek Kulec (ze Wstępu).

  Autorzy to:

  1.    Elżbieta Czechowska
  2.    Paweł Dahlke
  3.    Agnieszka Matusiak
  4.    Sławomir Nakoneczny
  5.    Katarzyna Olter
  6.    Maciej Usurski
  7.    Sławomir Wegner
  8.    Bartosz Wodarkiewicz i Przemysław Zdunek
  9.    Ks. Tomasz Wola
  10.  Angelika Zygmunt

  Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile